Rubrika „Ko je ko“: Lazar Bošković

22. 12. 2009.
E kapija, 2009.

Programski odbor RTS-a

15. 11. 2006.
Narodna skupština Republike Srbije, na predlog svog Odbora za kulturu i informisanje, izabrala je u maju 2006. članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije RTS. Po Zakonu o radiodifuziji, savetodavni organ

Beograd na dlanu

24. 08. 2006.
Blic, 2006.
3D multimedijalni BgCD

Prilog o BgCD u TV emisiji PCTV

21. 03. 2006.
RTS, emisija PCTV, 21. mart 2006.