Internet PR u našim uslovima

01. 11. 2001.
Internet ogledalo, 2001.

Manipuliše se i muškim telom

01. 09. 2001.
Izjava Lazara Boškovića, Politika, 2001.

Novi vodič kroz grad

24. 08. 2001.
Politika, 2001.

Od „Oskara“ do „Agitpropa“

16. 12. 1995.
Privredni pregled, 1995.