Да ти се оствари 20х20=480 жеља (са ПДВ-ом)

Да ти се оствари 20х20=480 жеља (са ПДВ-ом)