Izložba „Teslina vizija Interneta“ na Aerodromu „Nikola Tesla“

/ / Naše vesti

Putnici na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu su pored besplatnog bežičnog Interneta, dobili priliku da pogledaju i mobilnu izložbu „Teslina vizija Interneta“, koja upravo govori o tome kako je nastao bežično umreženi svet. Ova postavka je upriličena u okviru projekta „Putevima Tesle“, a povodom 10. jula, rođendana Nikole Tesle, i nalazi se u graničnoj zoni Aerodroma, između gejtova A5 i A6.

Svi današnji mobilni uređaji, kakvi su pametni telefoni i tableti, imaju u sebi i tehnologije zasnovane na Teslinim patentima – logičko kolo „and“ i bežični prenos. Oba potiču od patenta za brodić na dalјinsko upravlјanje, koji je Tesla prikazao na jezercetu u njujorškom Medison Skver Gardenu, 1898. Pored toga, Nikola Tesla je govoreći o svom projektu „Svetski sistem“ iz 1900. godine, tadašnjim tehničkim rečnikom, praktično opisao ono što se danas zove bežični Internet, mobilna telefonija i GPS. Nјegovo predviđanje budućnosti komunikacija je 1909. preneto u časopisu „Popular Mechanics“ u članku „Wireless of the future“, u kome kaže: „Uskoro će biti moguće, na primer, da poslovni čovek u Nјujorku diktira uputstva koja će se istog trena otkucana pojaviti u Londonu ili negde drugde… Moći će da se sluša ili šalјe govor ili pesma u najudalјenije krajeve sveta. Na isti način bilo koja vrsta slike, crteža ili štampane stvari moći će da bude transferovana sa jednog na drugo mesto.“. Malo je poznata i činjenica da je Nikola Tesla, pored toga što je otac bežičnog prenosa, 1928. patentirao i avion sa vertikalnim poletanjem i sletanjem.

Ovo je šesta postavka putujuće izložbe, koja sa internet sajtom www.teslinavizijainterneta.rs pokazuje da je čovečanstvo još početkom 20. veka moglo da dobije preteču današnjih informaciono-komunikacionih tehnologija, samo da su investitori hteli da ulože sredstva u Tesline vizionarske zamisli. Multimedijalni projekat „Teslina vizija Interneta“, autora Lazara Boškovića, kreativnog direktora agencije AgitPROP, realizovan je u saradnji RNIDS-a, Galerije „O3one“ i Muzeja Nikole Tesle, a dizajn izložbe delo je Dušana Vojnova, iz Orange studija.