Modli – ZAIR – Etika na Internetu

/ / Press clipping

Odlomak iz radijske emisije Zorana Modlija „ZAIR – Zakon akcije i reakcije“, sa autorskim tekstom Lazara Boškovića „Etika na Internetu u svetu i Srbiji“