Modli – ZAIR – Etika na Internetu

Modli – ZAIR – Etika na Internetu

Odlomak iz radijske emisije Zorana Modlija "ZAIR - Zakon akcije i reakcije", sa autorskim tekstom Lazara Boškovića "Etika na Internetu u svetu i Srbiji"