Knjiga grafičkih standarda Data Press

Klijent: „Data Press“, Beograd
1999.

Dizajn: Lazar Bošković
Ilustrator: Jugoslav Vlahović