Mapa i komunalni vodič Beograda 2008.

Mapa i komunalni vodič Beograda 2008.

Klijent: Grad Beograd
2008.

POSLOVI:

  • Koncept i tekst
  • Urednički i izdavački poslovi
  • Kartografski poslovi
  • Dizajn i priprema za štampu

Autor teksta i dizajn: Lazar Bošković
Izdavač: Grad Beograd - Služba za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, 2008.
- treće izdanje -