TactiPrint – B2B prospekt

Klijent: JPC, Beograd
2019.

POSLOVI:

  • Kreativni koncept (idejni projekat, sistem naziva serije proizvoda…)
  • Kreiranje sadržaja (serija slogana, tekstovi za sve namene…)
  • Kreativni konsalting