Teslina vizija Interneta

Autorski multimedijalni i mobilni projekat

Lokacije: Galerija „Ozon“ + više ponovljenih izložbi
Klijent: RNIDS, Beograd
od 2012…

VIŠE >

POSLOVI:

  • Autorstvo projekta
  • Koncept i tekst infografika i internet prezentacije teslinavizijainterneta.rs
  • Koncept izložbene postavke
  • Tekstovi za medije

PRIZNANJA:

  • Finalista za PRiZnanje 2013, u kategoriji „Komunikacije u neprofitnom sektoru“

SAZNAJTE VIŠE