Vizuelni identitet Mineltours

Vizuelni identitet Mineltours

Klijent: "Mineltours", Beograd
1994.

Dizajn: Zoran Blažina
Kreativni direktor: Lazar Bošković