prIMATE li 99,8?

Oglas, plakat i bilbord
Klijent: Radio Index, Beograd
2000.

Koncept i dizajn: Lazar Bošković
Fotograf: Ljubiša Tešić

Unipol – Volim ove boje!

Serija etiketa
Klijent: „ATJ company“, Beograd
2000.

Koncept i dizajn: Lazar Bošković

IK-2000

Zidni kalendar B2
Klijent: „Ikarbus“, Beograd
2000.

Koncept i dizajn: Lazar Bošković

PRIZNANJA:

  • Nagrada štampariji ZIN na izložbi kalendara u Narodnom muzeju Vojvodine – 2000.

100% informacije…

Oglas i plakat
Klijent: Radio Index, Beograd
1998.

Koncept i dizajn: Lazar Bošković

Pola veka putovanja

Zidni kalendar sa 12 mapa autobuskih linija
Klijent: „Lasta“, Beograd
1997.

Koncept i mape: Lazar Bošković
Dizajn: Zoran Blažina