Manifestacije

DIDS - Dan internet domena Srbije
- Kreativna produkcija

Dani evropske baštine 2005.
- PR aktivnosti
- Dizajn promotivnog materijala

B-link festival
- Koncept i realizacija biznis programa

Simpozijum o EIE i EP
- PR aktivnosti
- Dizajn promotivnog materijala

Zlatno pero Beograda
- Koncept i organizacija svečanih otvaranja

Datum
- Naziv i logotip
- Scenario i režija video prezentacije
- Priprema press materijala i biltena