Šta je Strategija internet prisustva?

/ / Blogovanje

Nastup kompanija na Internetu je postao suviše složena aktivnost da bi se odvijao bez posebnog strateškog planiranja i u ovoj oblasti. Ako kompanija već ima Strategiju komunikacije (ono što je kreirao sektor za PR i/ili marketing) i Digitalnu strategiju (ono što je osmislio sektor za IT), krajnje je vreme da poradi i na Strategiji internet prisustva, jer Internet je bitan deo poslovnih komunikacija, a „digital“ i „internet“ kao pridevi ne znače isto.

Šta je uopšte ta Strategija internet prisustva? Ne postoji dovoljno tekstova o tome na srpskom jeziku, a i u engleskom se javlja pod više naziva, među kojima je i Online presence strategy, kao i druge varijacije sa sličnim web pojmovima. Primetno je i prilično nepoznavanje ove materije od strane ljudi iz marketing i PR biznisa, jer neki od njih misle da je za strategiju internet prisustva dovoljno samo posedovanje sajta i lajkovanje i šerovanje po društvenim medijima. Poseban problem je nerazumevanje posebnosti samog Interneta kao medija i raznolikosti mogućnosti i potreba kompanija u nastupu na njemu.

Definicija i sadržaj Strategije internet prisustva

Definicija Strategija internet prisustva mogla bi ukratko da glasi: osmišljavanje, razvijanje i upravljanje sveobuhvatnim nastupom kompanije na Internetu, u skladu sa kompanijskim strateškim poslovnim ciljevima. Ta sveobuhvatnost podrazumeva i sadržaj i dizajn i tehnologiju, i internet sajtove i društvene medije, i sopstvene i plaćene i deljene i zaslužene medije, i plaćeno i neplaćeno privlačenje posetilaca… Ali i digitalno poslovanje (kao zamenu za već prevaziđeno elektronsko poslovanje), najrazličitije eServise, Internet of Things (pa i Everything)…

Osnovni sadržaj dokumenta zvanog Strategija internet prisustva mogao bi da obuhvata:

  • Viziju, principe i strateške ciljeve
  • Istraživanje i analizu postojećeg stanja
  • Plan aktivnosti
  • Evaluaciju internet prisustva

Pročitajte i tekst „Strategija internet prisustva i priključenija“, kako biste bolje razumeli svu složenost ove teme.

Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

Istraživanje i analiza postojećeg stanja

Kada se definišu vizija internet prisustva, njegovi principi i strateški ciljevi kompanije na Internetu, sledeći korak je istraživanje i analiza postojećeg stanja. Analiza postojećeg internet prisustva kompanije obuhvata saznanja o njenim internet domenima, internet sajtovima, nalozima na društvenim medijima, poziciji na internet pretraživačima, načinima internet oglašavanja, statistikama posećenosti…

Istraživanje internet prisustva srodnih kompanija podrazumeva sagledavanje konkurencije i partnera na Internetu, po svim dostupnim parametrima kao i za sopstveni internet nastup. Treba definisati i ciljne javnosti kojima se kompanija obraća kroz online kanale komunikacije, a to nisu samo njeni klijenti, već i mediji, stručna javnost, državni organi…

Najbitniji segment istraživanja i analize internet prisustva kompanije su svakako ključne reči! To su sve one pojedinačne reči ili grupe reči putem kojih svi zainteresovani pronalaze kompaniju na Internetu. Poznato je da je SEO (Search Engine Optimization) presudna za dobro pozicioniranje u reultatima pretrage (SERP), ali bitna je i SMO (Social Media Optimization) radi lakšeg deljenja sadržaja.

Plan aktivnosti za internet nastup

Aktivnosti tokom implementacije Strategije internet prisustva odvijaju se u tri faze:

  1. Faza pripreme internet prisustva
  2. Faza građenja internet prisustva
  3. Faza održavanja i poboljšanja nivoa internet prisustva

Pripreme počinju definisanjem koncepta internet nastupa kompanije: jedan ili više internet sajtova, ccTLD i/ili gTLD internet domeni, potrebne jezičke verzije, obim i struktura sajtova, obavezni elementi sadržaja i dizajna, izbor CMS rešenja, izbor društvenih medija…

Danas sve više kompanija ima više od jednog internet sajta, jer takav pristup nameće diversifikacija potreba posetilaca. Pored opšteg, korporativnog sajta, može da postoji i poseban prodajni internet sajt, sajt za podršku korisnicima, kao i sajtovi za pojedinačne proizvode, usluge ili brendove, mikro sajtovi promotivnih kampanja…

Prisustvo na društvenim medijima zahteva definisanje profila tzv. savršenog korisnika – kome se kompanija obraća kroz plasiranje sadržaja ili plaćene oglasne kampanje. Potom slede i definisanje stila nastupa na društvenim medijima, strategije sadržaja, potrebnih resursa…

Čak i kada se za brigu o internet nastupu, kroz outsourcing, angažuju agencije ili pojedinci izvan kompanije, neophodno je predvideti i obuku zaposlenih za internet nastup.

Treba napomenuti da postoje brojne posebnosti internet nastupa državnih organa, o kojima se malo zna i ne vodi se dovoljno računa.

Evaluacija internet prisustva

Za potrebe evaluacije internet nastupa i uspešnosti Strategije internet prisustva definišu se KPI (key performance indicators). Mnoštvom alata za praćenje i analitiku meri se ostvarenost ciljeva internet prisustva na osnovu ključnih pokazatelja uspešnosti.


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!