Ključna reč: KOPIRAJTER

Internet sajt www.fabriaart.co.yu
Internet sajt www.fabriaart.co.yu

Klijent: "Fabria art", Beograd
2000-02.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst internet prezentacije
 • Dizajn prezentacije
 • Programiranje prezentacije
 • Internet konsalting
 • Ažuriranje i održavanje
 • Tehnička podrška
Internet patrola
Internet patrola

Radio spot, 00:60
Klijent: "EUnet", Beograd
2000.

Scenarista i kreativni direktor: Lazar Bošković
Produkcija: Radio Index

Internet sajt www.ikarbus.co.yu
Internet sajt www.ikarbus.co.yu

Klijent: "Ikarbus", Beograd
2000-02.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst internet prezentacije
 • Dizajn prezentacije
 • Programiranje prezentacije
 • Internet konsalting
 • Ažuriranje i održavanje
 • Tehnička podrška
Unipol – Volim ove boje!
Unipol – Volim ove boje!

Serija etiketa
Klijent: "ATJ company", Beograd
2000.

Koncept i dizajn: Lazar Bošković

Internet sajt www.reprograf.co.yu
Internet sajt www.reprograf.co.yu

Klijent: "Reprograf", Beograd
2000-01.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst internet prezentacije
 • Dizajn prezentacije
 • Programiranje prezentacije
 • Internet konsalting
 • Ažuriranje i održavanje
 • Tehnička podrška
Internet sajt www.lasta.co.yu
Internet sajt www.lasta.co.yu

Klijent: "Lasta", Beograd
1999-2002.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst internet prezentacije
 • Dizajn prezentacije
 • Programiranje prezentacije
 • Internet konsalting
 • Ažuriranje i održavanje
 • Tehnička podrška
Ikarus – Ikarbus, 1923-1998.
Ikarus – Ikarbus, 1923-1998.

Monografija
Klijent: "Ikarbus", Beograd
1999.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst monografije
 • Urednički i izdavački poslovi
 • Izvršna produkcija

Autori: Lazar Bošković i dr Nikola Žutić
Dizajn: BMG
Izdavač: Ikarbus, 1999.
COBISS.SR-ID 71889932

TV spot, 00:22
Klijent: "Privrednik", Beograd
1998.

Scenarista i kreativni direktor: Lazar Bošković
Video produkcija: Advance
Režija: Miloš Petričić
Glumci: Srđan Miletić i Nataša Nešković

TV spot, 00:25
Klijent: "Privrednik", Beograd
1998.

Scenarista i kreativni direktor: Lazar Bošković
Video produkcija: Advance
Režija: Miloš Petričić
Glumci: Srđan Miletić i Nebojša Ilić

Lasta – Pola veka putovanja
Lasta – Pola veka putovanja

Monografija
Klijent: "Lasta", Beograd
1997.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst monografije
 • Urednički i izdavački poslovi
 • Izvršna produkcija

Autor: Lazar Bošković
Dizajn: BMG
Izdavač: Lasta, 1997.
COBISS.SR-ID 61130508