Ključna reč: MAPE

Upoznajte Beograd

Zvanični turistički vodič
Klijent: Turistička organizacija Beograda
2008.

Turistička mapa Beograda

Klijent: Turistička organizacija Beograda 2008.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst
 • Dizajn i priprema za štampu
 • Kartografski poslovi
 • Urednički i izdavački poslovi

Autor teksta i dizajn: Lazar Bošković

Mapa i komunalni vodič Beograda 2008.
Mapa i komunalni vodič Beograda 2008.

Klijent: Grad Beograd
2008.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst
 • Urednički i izdavački poslovi
 • Kartografski poslovi
 • Dizajn i priprema za štampu

Autor teksta i dizajn: Lazar Bošković
Izdavač: Grad Beograd - Služba za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, 2008.
- treće izdanje -

Beograd – grad budućnosti
Beograd – grad budućnosti

Profil grada 2007.
Klijent: Grad Beograd
2007.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst
 • Urednički i izdavački poslovi
 • Dizajn i priprema za štampu

Autor: Lazar Bošković
Dizajn: Miloš Arizović
Izdavač: Grad Beograd - Služba za informisanje, 2007.
ISBN 978-86-83359-04-2 + engleska verzija

BgCD

3D multimedijalni CD o Beogradu
Klijent: Grad Beograd
2005.

Lasta – Pola veka putovanja
Lasta – Pola veka putovanja

Monografija
Klijent: "Lasta", Beograd
1997.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst monografije
 • Urednički i izdavački poslovi
 • Izvršna produkcija

Autor: Lazar Bošković
Dizajn: BMG
Izdavač: Lasta, 1997.
COBISS.SR-ID 61130508

GSP vodič
GSP vodič

Dnevne i noćne linije gradskog prevoza u Beogradu
Klijent: GSP "Beograd"
1995.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst
 • Kartografski poslovi
 • Urednički i izdavački poslovi
 • Dizajn i priprema za štampu

Autor koncepta, teksta i mapa: Lazar Bošković
Dizajn: Studio B&Z
Izdavač: GSP "Beograd", 1995.