Megafon za naduvavanje ega

Megafon za naduvavanje ega

Intervju sa Zoranom Stanojevićem, Draganom Ilićem i Lazarom Boškovićem, Puls, 2014.