Kreativni koncepti za promotivne i medijske projekte

Kreativni koncept (Creative concept) je ona sveobuhvatna, POČETNA, velika ideja iz koje nastaje sve ono što igra na želje i potrebe ciljne publike (marketing) i/ili ciljne javnosti (public relations). Iz kreativnog koncepta proističu naslov, slogan i vizuelno rešenje, on je temelj svake oglasne ili PR kampanje, kao i svakog uspešnog internetskog ili medijskog projekta.

Da, to što ste gore pročitali je ono zvanično, ozbiljno objašnjenje. U praksi agencijskog kreativnog procesa, u spoju usavršenog talenta i decenijskog iskustva, ta VELIKA IDEJA nastaje kroz „sukob“ sa okeanom drugih ideja, tako da mora da se izbori za svoj pobednički status. Zato kreativni koncept nije slučajna dosetka, već plod profesionalnog promišljanja kako da se za klijenta stvori nešto originalno, prepoznatljivo, ubedljivo, pamtljivo, podsticajno… ukratko: profitabilno (marketing) ili uticajno (PR).

Kroz kreativni koncept se definiše osnova za sadržaj projekta ili kampanje i sumiraju glavne teme koje treba preneti ciljnoj publici/javnosti, kako bi se oblikovale njene emocije i reakcije. Uspešan kreativni koncept je zasnovan na strategiji marketinga ili odnosa s javnošću i kreativnom brifu dobijenom od klijenta.

Agencija AgitPROP od 1993. osmišljava kreativne koncepte u oblasti marketinga, odnosa s javnošću, interneta i medija, za velike kompanije, organizacije i institucije, i za to je osvojila preko 30 strukovnih priznanja.


Primer kada kreativni koncepti događaja uvek sadrže reč INTERNET, ali na drugačiji način

Za najveću domaću internet konferenciju DIDS, godinama smo smišljali kreativne koncepte u skladu sa temom događaja, uvek vezanom za INTERNET. Svake godine bila su tri tematska bloka, te smo pored slogana događaja smišljali i njihove nazive. Sve to je pretočeno u vizuelno rešenje, veb-sajt, PR tekstove za medije, promotivni materijal… Odabirana je i muzika u skladu sa konceptom.

Zanima vas kreativni koncept za vaš događaj? Javite se!


4K – Koncept kontinuirane kontent komunikacije

Ovo je Studija slučaja za Edukativnu letnju promotivnu akciju, urađenu za RNIDS. Njima klasične promotivne kampanje nikako ne odgovaraju, već im treba nešto za stalnu internet komunikaciju tokom cele godine. Rešenje je bio potpuno novi kreativni koncept edukativnog i promo sadržaja za kontinuiranu upotrebu za sve potrebe. Tako je nastao 4K – Koncept kontinuirane kontent komunikacije.

Zanimaju vas kreativni koncepti za vaše promotivne potrebe? Javite se!


Koraci razvoja kreativnog koncepta:

  • Uvid u podatke i analize – Sagledavanje rezultata istraživanja i činjenica o ciljnoj publici i vrednosti proizvoda ili usluge za njih.
  • Definisanje problema – Koji komunikacijski izazov treba da bude rešen kreativnim konceptom i šta publika treba da uradi kao rezultat kampanje?
  • Brainstorm koncepta – Pronalaženje najšireg skupa ideja koje mogu da budu rešenje problema.
  • Izbor ideja – Odabir onih ideja koje su prikladne i inovativne, a u skladu sa postavljenim promotivnim ciljevima.
  • Izvodlјivost ideja – Provera da li su ideje u skladu sa budžetom i vremenskim okvirom i primenom kroz sve kanale komunikacije.
  • Izvršenje ideja – Razvoj kreativnih nacrta radi verbalnog i/ili vizuelnog predstavljanja ideje u vidu naslova, ključnih poruka, slogana, vizuelnih elemenata…

Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

Marketing koncepti:

Public relations koncepti:

Internet koncepti:

Medijski koncepti:


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!