Kreativni koncepti za promotivne i medijske projekte

Agencija AgitPROP osmišljava kreativne koncepte (Creative Concepts) u oblasti marketinga, PR-a, Interneta i medija.

Kreativni koncept je ona sveobuhvatna „velika ideja“ koja igra na želje i potrebe ciljne publike. Iz kreativnog koncepta proističu naslov, slogan i vizuelno rešenje, on je temelj svake oglasne ili PR kampanje, kao i svakog uspešnog internet ili medijskog projekta.

Kroz kreativni koncept se definiše osnova za sadržaj kampanje i sumiraju glavne teme koje treba preneti ciljnoj publici, kako bi se oblikovale njene emocije i reakcije. Kreativni koncept je zasnovan na strategiji promocije (u marketingu) ili strategiji komunikacije (u PR-u) i kreativnom brifu dobijenom od klijenta.


Koraci razvoja kreativnog koncepta:

  • Uvid u podatke i analize – Sagledavanje rezultata istraživanja i činjenica o ciljnoj publici i vrednosti proizvoda ili usluge za njih.
  • Definisanje problema – Koji komunikacijski izazov treba da bude rešen kreativnim konceptom i šta publika treba da uradi kao rezultat kampanje?
  • Brainstorm koncepta – Pronalaženje najšireg skupa ideja koje mogu da budu rešenje problema.
  • Izbor ideja – Odabir onih ideja koje su prikladne i inovativne, a u skladu sa postavljenim promotivnim ciljevima.
  • Izvodlјivost ideja – Provera da li su ideje u skladu sa budžetom i vremenskim okvirom i primenom kroz sve kanale komunikacije.
  • Izvršenje ideja – Razvoj kreativnih nacrta radi verbalnog i/ili vizuelnog predstavljanja ideje u vidu naslova, ključnih poruka, slogana, vizuelnih elemenata…

Marketing koncepti:

Public relations koncepti:

Internet koncepti:

Medijski koncepti:


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!