Kreiranje sadržaja za promotivne i medijske projekte

Osnovna delatnost agencije AgitPROP je kreiranje sadržaja (Content Creation) u oblasti marketinga, PR-a, Interneta i medija. Svi oblici kreativnog pisanja promotivnog i naročito web sadržaja svakodnevno izlaze iz naše kopirajterske manufakture.

Content marketing (Sadržajni marketing) je praksa i proces kreiranja i distribucije korisnog i relevantnog sadržaja, namenjenog da privuče i zadrži jasno definisanu publiku.

Content strategy (Strategija sadržaja) je skup smernica za postupanje sa sadržajem u svim fazama njegovog životnog ciklusa i usklađivanje sadržaja sa poslovnim ciljevima i promenama.

Content marketing strategy (Strategija sadržajnog marketinga) je planiranje načina upotrebe sadržajnog marketinga za ostvarivanje poslovnih ciljeva.


Proces kreiranja sadržaja:

  • Planiranje sadržaja – Definisanje njegove namene, ciljeva, ciljnih grupa ili ciljnih javnosti
  • Kreativni koncept sadržaja – pogledajte stranu Kreativni koncepti
  • Istraživanje teme – Postojeći materijali, trendovi, konkurencija, SEO istraživanje…
  • Izbor formata sadržaja – Oblik ili oblici u kojima će sadržaj da bude realizovan (tekst, publikacija, infografika, video…)
  • Struktura sadržaja – Logičan raspored i formatizovanje sastavnih elemenata
  • Pisanje sadržaja – Radna verzija, razmatranje, dorada, finalna verzija
  • Uređivanje sadržaja – Redaktura, lektura, korektura
  • Objavljivanje sadržaja

Marketing sadržaji:

Public relations sadržaji:

Internet sadržaji:

Medijski sadržaji:


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!