Kreiranje sadržaja za promotivne i medijske projekte

Kreiranje sadržaja (Content creation), pored slogana, oglasa, veb-strana, objava za blog i društvene medije, kataloga, monografija, scenarija i drugih tekstualnih radova, obuhvata i fotografije, ilustracije, audio, video, multimedijalne sadržaje, infografike…

Od osnivanja 1993. osnovna delatnost agencije AgitPROP je kreiranje sadržaja u oblasti marketinga, odnosa s javnošću, interneta i medija. Svi oblici kreativnog pisanja promotivnog i naročito veb-sadržaja svakodnevno izlaze iz naše kopirajterske manufakture.


Primeri obimnih publikacija iz naše produkcije

Rečnik interneta i digitalne komunikacije (englesko-srpski)

nagrađena knjiga i digitalna publikacija sa 240 strana i veb-sajt na 1000 veb-strana

Upoznajte Beograd / Meet Belgrade

zvanični turistički vodič kroz Beograd na 240 strana, srpska i engleska verzija

Ikarus – Ikarbus 1923-1998.

monografija o najvećoj domaćoj fabrici (prvo aviona pa) autobusa, na 140 strana

Zanimaju vas autorski poslovi i produkcija publikacija? Javite se!


Primeri audio, video i multimedijalnog sadržaja iz naše produkcije

Poslušaj svoje srce

nagrađeni radijski spot za promociju Radio Indexa

1 internet, 3 domena, 4 države

dokumentarna TV emisija o 20 godina interneta u Srbiji, RTS

3D multimedijalni BgCD

BgCD

nagrađeni 3D multimedijalni CD o Beogradu

Zanimaju vas scenariji i audio-video produkcija? Javite se!


Primeri ostalog sadržaja iz naše produkcije

DIDS 2018

kreativna produkcija konferencije (slogani, oglasi, scenario, PR tekstovi, sadržaj veb-sajta…)

Kućni red Grada Beograda

nagrađeni plakat za stambene zgrade

Veb-sajt Turističke organizacije Srbije

nagrađeni sajt o srpskom turizmu, 1000 veb-strana, 5 jezika

Zanimaju vas kreativna produkcija događaja ili veb-sajtova? Javite se!


Proces kreiranja sadržaja:

 • Planiranje sadržaja – definisanje njegove namene, ciljeva, ciljnih grupa ili ciljnih javnosti
 • Kreativni koncept sadržaja – pogledajte stranu Kreativni koncepti
 • Istraživanje teme – postojeći materijali, trendovi, konkurencija, SEO istraživanje…
 • Izbor formata sadržaja – oblik ili oblici u kojima će sadržaj da bude realizovan (tekst, publikacija, infografika, video…)
 • Struktura sadržaja – logičan raspored i formatizovanje sastavnih elemenata
 • Pisanje sadržaja – radna verzija, razmatranje, dorada, finalna verzija
 • Uređivanje sadržaja – redaktura, lektura, korektura
 • Objavljivanje sadržaja – distribucija kroz sve potrebne kanale komunikacije

Sadržaj (Content) je polisemična imenica i na srpskom i na engleskom jeziku, jer ima više bliskih značenja, koja se logički poklapaju u oba jezika:

 1. Sadržaj kao osnovni sastojak nečega – npr. veb-sadržaj je osnovni sastojak svake veb-lokacije;
 2. Sadržaj kao suština ili značenje nečega – npr. sadržaj veb-sajta je od suštinskog značaja za posetioce;
 3. Sadržaj kao spisak sadržine nečega (engleski „contents“) – npr. mapa veb-sajta.

Content marketing (Sadržajni marketing) je praksa i proces kreiranja i distribucije korisnog i relevantnog sadržaja, namenjenog da privuče i zadrži jasno definisanu publiku.

Content strategy (Strategija sadržaja) je skup smernica za postupanje sa sadržajem u svim fazama njegovog životnog ciklusa i usklađivanje sadržaja sa poslovnim ciljevima i promenama.

Content marketing strategy (Strategija sadržajnog marketinga) je planiranje načina upotrebe sadržajnog marketinga za ostvarivanje poslovnih ciljeva.

Kopirajter ili primenjena umetnost rečima

kopirajterski poslovi su začetak kreiranja sadržaja

Kreativno pisanje promotivnog i veb-sadržaja

da li veštačka inteligencija može da proizvede SMISLENI ORIGINALNI sadržaj?

Content marketing

marketing sadržajem je kreiranje i distribucija korisnog i relevantnog sadržaja za jasno definisanu publiku


Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

Marketing sadržaji:

Public relations sadržaji:

Internet sadržaji:

Medijski sadržaji:


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!