Kreiranje sadržaja

Osnovna delatnost agencije AgitPROP je kreiranje sadržaja (Content Creation) u oblasti marketinga, PR-a, Interneta i medija.

Content marketing (Sadržajni marketing) je praksa i proces kreiranja i distribucije korisnog i relevantnog sadržaja, namenjenog da privuče i zadrži jasno definisanu publiku.

Content strategy (Strategija sadržaja) je skup smernica za postupanje sa sadržajem u svim fazama njegovog životnog ciklusa i usklađivanje sadržaja sa poslovnim ciljevima i promenama.

Content marketing strategy (Strategija sadržajnog marketinga) je planiranje načina upotrebe sadržajnog marketinga za ostvarivanje poslovnih ciljeva.

Marketing sadržaji:

Public Relations sadržaji:

Internet sadržaji:

Medijski sadržaji:


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!