Kreativni konsalting za komunikacijske projekte

Kreativni konsalting (Creative consulting) je podrška kompanijama / organizacijama / institucijama da strateški objedinjeno sagledaju svoje potrebe i poziciju u svetu onlajn i oflajn komunikacije, posebno kada se marketing, public relations i internet prepliću.

Kreativna podrška ostvaruje se kroz stručne savete, smernice i obuke zaposlenih, izradu kreativnih strategija, produkciju kreativnih rešenja i nadzor u njihovoj realizaciji.

Danas je posebno bitan kreativni konsalting u digitalnoj komunikaciji, digitalnoj transformaciji poslovanja i primeni veštačke inteligencije u poslovanju i onlajn-nastupu.

Kreativni konsultant (Creative consultant) je rešavač kreativnih problema u komunikacijskim delatnostima, kao što su marketing, odnosi s javnošću, mediji i internet projekti. Zahvaljujući svom znanju, iskustvu i analitičkim sposobnostima, kreativni konsultant ima ulogu da objedinjeno sagledava sve komunikacijske aktivnosti klijenata i pruža optimalna rešenja za probleme ili za njihovo pravovremeno izbegavanje.

Agencija „AgitPROP“ postoji od 1993. i poslednjih desetak godina specijalizovana je za usluge kreativnog konsaltinga u oblasti integrisane komunikacije.

Naš slogan „KREATIVNOST koja razume TEHNOLOGIJU“ upravo i govori o tri decenije tokom kojih se AgitPROP često bavio projektima koji su bili na liniji spajanja marketinga i PR-a sa nečim što je IT / internet / digitalno, što je neizostavno u savremenoj poslovnoj komunikaciji.

Rezultat takvog iskustva je i nagrađeni Rečnik interneta i digitalne komunikacije (englesko-srpski), čiji je autor Lazar Bošković, vlasnik i kreativni direktor agencije AgitPROP, i kreativni konsultant.


Potreban vam je kreativni konsalting za marketing? Javite se!


Naš kreativni konsalting u praksi

Predavanja o veb-produkciji

kako se prave internet sajtovi i kako se priprema veb-sadržaj

Strategije marketinga, PR-a i internet nastupa

izrada komunikacionih strategija

Da li marketing zna sve o nama i kako to radi

autorski tekstovi na aktuelne teme komunikacione industrije


Potreban vam je kreativni konsalting odnose s javnošću? Javite se!


Reference bitne za kvalitetan kreativni konsalting

Priznanja za komunikacijske projekte

preko 30 strukovnih nagrada u oblasti marketinga, odnosa s javnošću i interneta

Klijenti: velike kompanije, institucije, organizacije…

iskustvo u radu sa značajnim poslovnim subjektima iz različitih oblasti

Lazarski rečnik

kako se 30 godina karijere kreativnog direktora uklapa u 30 slova…


Potreban vam je kreativni konsalting za internet projekte? Javite se!


Obaveze kreativnog konsultanta

Globalno gledano, posao kreativnog konsultanta je da:

 • obavi kreativni uvid i sagleda sve aspekte kreativne strategije, koncepta, razvoja i upravljanja komunikacijskim projektima i definiše optimalan kreativni pravac za klijenta
 • prepoznaje probleme u svakodnevnom radu klijenta, sagledava širi spektar mogućnosti njihovog prevazilaženja i predlaže inovativna rešenja problema
 • otkriva nove mogućnosti za unapređivanje ponude klijenta i predlaže razvoj novih proizvoda i usluga na inovativan način
 • prepoznaje aktivnosti i postignuća u radu klijenta koja su dobar osnov za kreiranje i plasiranje informacija za javnost i dobijanje publiciteta
 • utiče na donošenje odluka, pokretanje promena i usmeravanje strateškog razvoja klijenta
 • pruža savete klijentu za poboljšanje odnosa sa kupcima
 • analizira podatke iz svih dostupnih izvora o kvantitetu i kvalitetu svih komunikacijskih kanala klijenta
 • prati trendove u oblasti poslovanja klijenta i predlaže nove pravce delovanja
 • upravlja kreativnim procesima i projektima klijenta

Primeri angažmana kreativnog konsultanta

PRIMER 1: Internet projekti

Kreativni konsultant predlaže optimalna rešenja za realizaciju veb-sajta klijenta, pronalazeći pravu meru između tehnoloških mogućnosti savremene internet produkcije i potreba klijenta i finansijskih i ljudskih resursa koje klijent realno ima na raspolaganju. Obuhvata poslove uređivanja, unapređivanja i optimizacije koncepta i sadržaja veb-sajta, kao i definisanje zahteva za dizajnere i programere, uz stalno sagledavanje održivosti veb-sajta tokom eksploatacije.

PRIMER 2: Marketing i odnosi s javnošću

Kreativni konsultant pronalazi optimalna rešenja za realizaciju promotivne kampanje klijenta uspostavljanjem ravnoteže između kreativnog koncepta i raspoloživog budžeta za produkciju i plaćanje medija. Obuhvata poslove optimizacije koncepta i komunikacione platforme i rad sa kreativnim timom.

PRIMER 3: Televizija i film

Kreativni konsultant uspostavlja ravnotežu između kreativnih elemenata televizijskog ili filmskog projekta zadatih u scenariju i njegove komercijalne isplativosti. Obuhvata poslove uređivanja, unapređivanja i optimizacije scenarija, bez narušavanja originalne ideje scenariste.

Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

Zahtevi za kreativnog konsultanta

DIGITALNE SPOSOBNOSTI

 • Poznavanje softvera za grafički dizajn, softvera za obradu foto, audio i video sadržaja i softvera za veb-produkciju
 • Poznavanje poslovnih softvera (ERP, CRM, platforme za e-trgovinu…)
 • Poznavanje softvera za upravljanje projektima i timski rad

ZNANJE I ISKUSTVO

 • Visoko obrazovanje i permanentno stručno usavršavanje
 • Bogat portfolio autorskih i kreativnih radova u različitim oblastima poslovanja
 • Iskustvo u radu sa značajnim poslovnim subjektima iz različitih oblasti
 • Iskustvo u izradi kreativnih i komunikacionih strategija
 • Stalno praćenje inovacija u oblasti komunikacije
 • Razumevanje potreba klijenata i pronalaženje kreativnih načina za rešavanje problema

LIČNE OSOBINE

 • Analitički duh i talenat za uočavanje i rešavanje problema
 • Sposobnost objedinjavanja znanja iz različitih oblasti
 • Urođena sklonost ka kreativnim poslovima
 • Zavidna brzina reagovanja i delovanja
 • Veština obavljanja više zadataka odjednom
 • Sposobnost sagledavanja situacija iz različitih uglova
 • Izrazite komunikacione i prezentacione osobine
 • Umeće prenošenja znanja i iskustava na saradnike
 • Profesionalan i kolegijalan stav u timskom radu
 • Nepodilaženje lažnim autoritetima, uz stručno obrazloženje svojih ideja i stavova
 • Otvorenost za povratne informacije i utemeljene kritike
 • Poštovanje rokova i obaveza

Internet konsalting:

Marketing konsalting:

Public relations konsalting:


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših konsalting usluga!