Kreativni konsalting za komunikacijske projekte

Agencija „AgitPROP“ postoji od 1993. i poslednjih desetak godina specijalizovana je za pojedine usluge konsaltinga u oblasti integrisane komunikacije, preciznije za kreativno savetovanje (Creative Consulting).

Kreativni konsalting je posebno bitan kada se marketing, public relations i Internet prepliću, te je potrebno objedinjeno sagledavanje svih digitalnih komunikacijskih potreba klijenta.


Globalno gledano, posao kreativnog konsultanta je da:

  • obavi kreativni uvid i sagleda sve aspekte kreativne strategije, koncepta, razvoja i upravljanja komunikacijskim projektima i definiše optimalan kreativni pravac za klijenta
  • prepoznaje probleme u svakodnevnom radu klijenta, sagledava širi spektar mogućnosti njihovog prevazilaženja i predlaže inovativna rešenja problema
  • otkriva nove mogućnosti za unapređivanje ponude klijenta i predlaže razvoj novih proizvoda i usluga na inovativan način
  • prepoznaje aktivnosti i postignuća u radu klijenta koja su dobar osnov za kreiranje i plasiranje informacija za javnost i dobijanje publiciteta
  • utiče na donošenje odluka, pokretanje promena i usmeravanje strateškog razvoja klijenta
  • pruža savete klijentu za poboljšanje odnosa sa kupcima
  • analizira podatke iz svih dostupnih izvora o kvantitetu i kvalitetu svih komunikacijskih kanala klijenta
  • prati trendove u oblasti poslovanja klijenta i predlaže nove pravce delovanja
  • upravlja kreativnim procesima i projektima klijenta


Najveći klijenti agencije „AgitPROP“:
Grad Beograd, NIS, RNIDS, EUnet, Radio Index, Ikarbus, Lasta, Turistička organizacija Srbije, Turistička organizacija Beograda, JKP “Infostan”, Gradska opština Zvezdara…

Pogledajte i:


Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

Internet konsalting:

Marketing konsalting:

Public relations konsalting:


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!