Strategija – osnova ozbiljnog marketinga, PR-a i internet nastupa

Strategije u oblasti marketinga i odnosa s javnošću mogu najkraće da se definišu kao sveobuhvatne zamisli kako da se, radi ostvarivanja strateških poslovnih ciljeva, najbolje upotrebe svi potrebni i dostupni kanali i taktike komunikacije (onlajn i oflajn), u nastupu kompanije na tržištu i/ili u javnosti.

Kada i zašto kompanijama/organizacijama treba Strategija?

Novi klijenti nam VEĆ u prvom kontaktu obično navode isti problem:

„… zaglavili smo se u ovom novom svetu digitalne komunikacije i ne umemo da to sami prevaziđemo…“

Ovo je 5 najčešćih pojedinačnih razloga zašto je većini kompanija / organizacija / institucija u Srbiji HITNO potrebna neka od STRATEGIJA u oblasti marketinga i PR-a, a naročito strategija posvećena onlajn aspektima i digitalnim kanalima komunikacije:

 1. Neusklađenost marketinga i PR-a sa promenama koje je donela digitalna transformacija u oblasti poslovne komunikacije
 2. Zastareli i neuspešni veb-sajt koji ne odgovara savremenim potrebama kompanije za nastup na internetu
 3. Nepostojeći ili zapostavljeni ili loše vođeni društveni mediji kompanije
 4. Koncept i sadržaj kojim se obraćaju javnosti ne daju pravu sliku o kompaniji
 5. Potreba da se objedini nastup kompanije na svim onlajn i oflajn kanalima komunikacije

Svi ovi problemi rešavaju se izradom potrebne STRATEGIJE (marketinga, odnosa s javnošću, internet nastupa…), kao što je i uobičajeno u razvijenijim zemljama. Strategija je suprotnost STIHIJI u nastupu na tržištu i/ili u javnosti.

VAŽNO!!!

Strategija JE dokument na 50 do 100 strana, sa obimnim tematskim prilozima (aneksima strategije) po potrebi, a najčešće je posvećena periodu od naredne dve godine.

Strategija NIJE nekoliko strana teksta sa primerima fejsbučenja i instagramisanja, kako se to ponekad šarlatanski podmeće u Srbiji, kada neuki ljudi „strategijom“ nazivaju običan mesečni plan oglašavanja.

OK… a kako da izaberete nekog STRUČNOG da vam napiše Strategiju?

Strategije koje AgitPROP proizvodi imaju prednosti zasnovane na:


Izaberite vrstu Strategije potrebnu vašem poslovanju

Za ozbiljne kompanije, organizacije i institucije, izbor mogućih strategija, počev od osnovnih do najsloženijih, ima sledeće varijante:

A. Strategija digitalnog marketinga

Obuhvata marketinške taktike i kanale komunikacije na onlajn platformama (veb-sajtovi, onlajn-prodavnice, društveni mediji, e-pošta, trenutne poruke…), kao i digitalna promotivna sredstva u oflajn svetu.

Cena: od 1.900 EUR pa naviše, zavisno od obima i složenosti ugovorenih poslova

Zanima vas? Javite se!

B. Strategija digitalne komunikacije

Pored svega nabrojanog u Strategiji digitalnog marketinga, obuhvata i odnose s javnošću, to jest nastup kompanije na svim digitalnim medijima (ne samo na društvenim medijima), a uz eksternu komunikaciju bavi se i internom komunikacijom.

Cena: od 2.900 EUR pa naviše, zavisno od obima i složenosti ugovorenih poslova

Zanima vas? Javite se!

C. Strategija marketinga

Pored svega nabrojanog u Strategiji digitalnog marketinga, obuhvata i taktike i kanale komunikacije tradicionalnog marketinga u oflajn svetu.

Cena: od 2.900 EUR pa naviše, zavisno od obima i složenosti ugovorenih poslova

Zanima vas? Javite se!

D. Strategija odnosa s javnošću

Obuhvata kanale i taktike komunikacije ka internim i eksternim ciljnim javnostima kompanije, organizacije ili institucije, u onlajn i oflajn svetu.

Cena: od 2.900 EUR pa naviše, zavisno od obima i složenosti ugovorenih poslova

Zanima vas? Javite se!

E. Strategija komunikacije

Kao najsveobuhvatnija strategija, posvećena je i marketingu i odnosima s javnošću, i onlajn i oflajn aktivnostima, i digitalnim i nedigitalnim taktikama i kanalima komunikacije.

Cena: od 3.900 EUR pa naviše, zavisno od obima i složenosti ugovorenih poslova

Zanima vas? Javite se!

Od čega se sastoji Strategija?

Strategija daje odgovore na pitanja ŠTA i ZAŠTO treba preduzeti, a taktike komunikacije kažu KAKO to da se uradi i KOJI kanali komunikacije da se iskoriste kako bi se doprlo do određenih ciljnih grupa i/ili ciljnih javnosti i postigli željeni poslovni ciljevi.

Taktike i kanali komunikacije mogu da budu onlajn ili oflajn. Sve što je onlajn sigurno je i digitalno, a ono što je oflajn može da bude i digitalno i nedigitalno (analogno).

Svaka strategija ima sledeće korake:

 • Gde želite da stignete – Željena budućnost
 • Gde se trenutno nalazite – Postojeće stanje
 • Šta je potrebno da bi se stiglo do željenog cilja – Analiza raskoraka
 • Kako da stignete do željenog cilja – Plan i opis aktivnosti
 • Evaluacija – Merenje uspeha Strategije

PRIMER SADRŽAJA STRATEGIJE:

Konkretan sadržaj Stategije je različit za različite klijente i, naravno, različite varijante izabrane Strategije.

Ipak,i evo veoma skraćenog isečka iz ponude za izradu Strategije digitalnog marketinga, za kompaniju srednje veličine iz Beograda:

Strategija koja je proizvedena za ovog klijenta pokazala je da je bilo potrebno da se uradi (i urađeno je), tokom 6 meseci nakon usvajanja Strategije, sledeće:

 1. Novi vizuelni identitet kompanije (Knjiga grafičkih standarda)
 2. Novi veb-sajt, koji pored srpske ima i englesku verziju
 3. Nove fotografije za sve proizvode i usluge
 4. Serija video-zapisa, sa verzijama prilagođenim svim pozicijama upotrebe
 5. Novi nastup na postojećim društvenim medijima, uz dodatak i novih društvenih medija
 6. … još mnogo toga… a sve uz korišćenje kreativnih postavki iz Strategije (slogan, promo naslovi…), po omnichannel principima i uz korišćenje PESO modela medija

Rezultat je potpuno osvežena kompanija, koja je proširila svoju mrežu B2C i B2B klijenata, a povratila je i neke stare. Troškovi za sve nabrojane aktivnosti (od izrade Strategije do produkcije svih promotivnih sredstava) isplatili su se već nakon 6 meseci od uspostavljanja novog nastupa u digitalnom svetu (puštanja u rad novog veb-sajta i izmena u prisustvu na društvenim medijima).

Strategija nije čarobni štapić, ali su rezultati čarobni… ako ne završi u nekom zabačenom folderu računara vlasnika kompanije, već se na aktivnostima predviđenim u Strategiji ozbiljno i profesionalno radi.

Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

Kreativnost koja razume tehnologiju!

Naš slogan „KREATIVNOST koja razume TEHNOLOGIJU“ govori o tri decenije tokom kojih se AgitPROP bavio projektima koji su stalno na liniji spajanja marketinga i PR-a sa nečim što je IT / internet / digitalno.

Upravo sve to je neizostavno u savremenoj poslovnoj komunikaciji. Rezultat takvog iskustva je i nagrađeni Rečnik interneta i digitalne komunikacije (englesko-srpski), čiji je autor Lazar Bošković, vlasnik i kreativni direktor agencije AgitPROP.

Rečnik možete da preuzmete kao besplatnu digitalnu publikaciju sa 240 strana, da ga pretražite kao veb-sajt sa 1000 veb-strana za svaki od pojmova, a klijenti agencije dobijaju i štampanu knjigu.


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!