GSP vodič

Dnevne i noćne linije gradskog prevoza u Beogradu
Klijent: GSP „Beograd“
1995.

POSLOVI:

  • Koncept i tekst
  • Kartografski poslovi
  • Urednički i izdavački poslovi
  • Dizajn i priprema za štampu

Autor koncepta, teksta i mapa: Lazar Bošković
Dizajn: Studio B&Z
Izdavač: GSP „Beograd“, 1995.