Naj klinci su NIKE klinci

Radio spot, 00:25
Klijent: „Delta sport“, Beograd
2002.

Scenarista i kreativni direktor: Lazar Bošković
Ton majstor: Igor Tešić
Glasovi: Bane, Rale i deca
Muzika: Mirko Vukomanović

Mexx sniženje

Radio spot, 00:25
Klijent: „Delta sport“, Beograd
2002.

Scenarista i kreativni direktor: Lazar Bošković
Produkcija: Radio Index
Glas: Predrag Petković