Kampanja „Potpuna komunikacija“

Klijent: „EUnet“, Beograd
2004.

POSLOVI:

  • Projekat promotivne kampanje
  • Koncept i tekstovi oglasa

Koncept i tekst: Lazar Bošković
Dizajn: Dragan Lukić
Fotograf: Nebojša Babić

Potpuna komunikacija

Radio spot, 00:25
Klijent: „EUnet“, Beograd
2004.

Scenarista i kreativni direktor: Lazar Bošković
Ton majstor: Igor Tešić
Glasovi: Branko Vukomanović i Zorana Minčić
Muzika: Mirko Vukomanović

Kompanijski i korisnički sajtovi

Klijent: „EUnet“, Beograd
2004.

POSLOVI:

  • Koncept i tekst sajtova
  • Nadzor nad izradom sajtova
  • Ažuriranje sajtova

Okačite se…

Oglas za Bilten Fashion Weeka
Klijent: „EUnet“, Beograd
2004.

Koncept, tekst i ofinger:) Lazar Bošković
Dizajn: Dragan Lukić

Potpuna komunikacija – english

Radio spot, 00:25
Klijent: „EUnet“, Beograd
2004.

Nikada emitovana verzija spota!
Scenarista i kreativni direktor: Lazar Bošković
Ton majstor: Igor Tešić
Glasovi: Branko Vukomanović i Anđela
Muzika: Mirko Vukomanović