Internet sajt ikarbus.co.yu

Klijent: „Ikarbus“, Beograd
2000-02.

POSLOVI:

  • Koncept i tekst internet prezentacije
  • Dizajn prezentacije
  • Programiranje prezentacije
  • Internet konsalting
  • Ažuriranje i održavanje
  • Tehnička podrška

IK-2000

Zidni kalendar B2
Klijent: „Ikarbus“, Beograd
2000.

Koncept i dizajn: Lazar Bošković

PRIZNANJA:

  • Nagrada štampariji ZIN na izložbi kalendara u Narodnom muzeju Vojvodine – 2000.

Ikarus – Ikarbus, 1923-1998.

Monografija
Klijent: „Ikarbus“, Beograd
1999.

VIŠE >