Internet sajt lasta.co.yu

Klijent: „Lasta“, Beograd
1999-2002.

POSLOVI:

  • Koncept i tekst internet prezentacije
  • Dizajn prezentacije
  • Programiranje prezentacije
  • Internet konsalting
  • Ažuriranje i održavanje
  • Tehnička podrška

Pola veka putovanja

Zidni kalendar sa 12 mapa autobuskih linija
Klijent: „Lasta“, Beograd
1997.

Koncept i mape: Lazar Bošković
Dizajn: Zoran Blažina

Lasta – Pola veka putovanja

Monografija
Klijent: „Lasta“, Beograd
1997.

POSLOVI:

  • Koncept i tekst monografije
  • Urednički i izdavački poslovi
  • Izvršna produkcija

Autor: Lazar Bošković
Dizajn: BMG
Izdavač: Lasta, 1997.
COBISS.SR-ID 61130508

Knjiga grafičkih standarda Lasta

Klijent: „Lasta“, Beograd
1997.

Dizajn: Zoran Blažina
Kreativni direktor: Lazar Bošković