Korporativno izdavaštvo za IT kompanije

Klijent: „PC press“, Beograd
2013-14.

POSLOVI:

  • Koncepti i tekstovi kataloga proizvoda i usluga
  • Koncepti i tekstovi internet sajtova i internet konsalting