Upoznajte Beograd

Zvanični turistički vodič
Klijent: Turistička organizacija Beograda
2008.

VIŠE >

Turistička mapa Beograda

Klijent: Turistička organizacija Beograda
2008.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst
 • Dizajn i priprema za štampu
 • Kartografski poslovi
 • Urednički i izdavački poslovi

VIŠE >

Grad iznenađenja, budućnosti i tradicije

Sajam turizma 2006.

Lokacija: Beogradski sajam
Klijent: Turistička organizacija Beograda
2006.

POSLOVI:

 • Koncept i dizajn sajamskog nastupa

52 ideje

Oglas, slajd prezentacija, sajamski pano…
Klijent: Turistička organizacija Beograda
2006.

Koncept i dizajn: Lazar Bošković

Internet sajt tob.rs

Klijent: Turistička organizacija Beograda
2002-09.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst internet prezentacije
 • Internet konsalting
 • Ažuriranje i održavanje
 • Tehnička podrška

PRIZNANJA:

 • Priznanje UEPS 2002
 • Top 50 RS Web 2005