Korporativna izdanja

Komunalni vodič Grada Beograda
Komunalni vodič Grada Beograda

Klijent: Grad Beograd
2005.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst
 • Urednički i izdavački poslovi
 • Dizajn i priprema za štampu

Autor teksta i dizajn: Lazar Bošković
Izdavač: Grad Beograd - Služba za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, 2005.
ISBN 86-86159-00-1

BgCD

3D multimedijalni CD o Beogradu
Klijent: Grad Beograd
2005.

Ikarus – Ikarbus, 1923-1998.
Ikarus – Ikarbus, 1923-1998.

Monografija
Klijent: "Ikarbus", Beograd
1999.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst monografije
 • Urednički i izdavački poslovi
 • Izvršna produkcija

Autori: Lazar Bošković i dr Nikola Žutić
Dizajn: BMG
Izdavač: Ikarbus, 1999.
COBISS.SR-ID 71889932

Lasta – Pola veka putovanja
Lasta – Pola veka putovanja

Monografija
Klijent: "Lasta", Beograd
1997.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst monografije
 • Urednički i izdavački poslovi
 • Izvršna produkcija

Autor: Lazar Bošković
Dizajn: BMG
Izdavač: Lasta, 1997.
COBISS.SR-ID 61130508

GSP vodič
GSP vodič

Dnevne i noćne linije gradskog prevoza u Beogradu
Klijent: GSP "Beograd"
1995.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst
 • Kartografski poslovi
 • Urednički i izdavački poslovi
 • Dizajn i priprema za štampu

Autor koncepta, teksta i mapa: Lazar Bošković
Dizajn: Studio B&Z
Izdavač: GSP "Beograd", 1995.

I Zabrana dela

Izbor tekstova Indexovog radio pozorišta
Lazar Bošković
1995.

POSLOVI:

 • Koncept i tekst
 • Urednički i izdavački poslovi
 • Dizajn i priprema za štampu
 • Organizacija promocije i prodaje

Autor svega: Lazar Bošković
Izdavač: Excelsior, 1995.
ISBN 86-82659-02-6