Oglasi i print

100% informacije…
100% informacije…

Oglas i plakat
Klijent: Radio Index, Beograd
1998.

Koncept i dizajn: Lazar Bošković

Pola veka putovanja
Pola veka putovanja

Zidni kalendar sa 12 mapa autobuskih linija
Klijent: "Lasta", Beograd
1997.

Koncept i mape: Lazar Bošković
Dizajn: Zoran Blažina