4K – Koncept kontinuirane kontent komunikacije

Ovo je Studija slučaja za Edukativnu letnju promotivnu akciju (ELPA), rađenu 2017. za potrebe Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), kao jedan od prvih primera omnichannel marketinga u Srbiji.

ANALIZA SITUACIJE

RNIDS je fondacija koja upravlja nacionalnim internet domenima Srbije .RS i .СРБ. Svaka zemlja na svetu ima samo jedan, svoj nacionalni internet registar.

Cilјevi delovanja RNIDS-a su popularizacija primene nacionalnih internet domena za uspešnije prisustvo na Internetu i edukacija najšire javnosti o njihovim prednostima u zaštiti internet identiteta i boljoj pozicioniranosti u rezultatima pretrage.

Edukacija je prepoznata kao glavni sastojak promocije RNIDS-ove delatnosti, a odvija se i u online i u offline svetu. RNIDS ima brojne teme i sadržaje koje treba da saopšti svojim korisnicima, potrebno je da se sav taj sadržaj i oblikuje na valjan način za kontinuiranu upotrebu za sve potrebe.

Pored toga, oni kojima se RNIDS obraća svakodnevno su zatrpani velikom količinom sadržaja, tako da se prosečnom konzumentu dešava da mu željeni sadržaji promaknu u prvom objavljivanju, pa je poželjno i korisno da se iste informacije ponove u različitim oblicima, kroz više različitih komunikacijskih kanala.

KREATIVNI IZAZOV

Ako ste RNIDS i osnovni oblik pojavljivanja i oglašavanja vam je Internet – klasične reklamne kampanje vam nikako ne odgovaraju!

RNIDS-u treba nešto za:

 • Stalnu internet komunikaciju tokom cele godine
 • Sve dostupne online i offline kanale
 • Edukaciju o prednostima nacionalnih internet domena
 • Content marketing
 • Public relations

Za stalne i dugoročne edukativne i promotivne potrebe RNIDS-a, treba osmisliti kreativne načine za redovno i ponovno objavljivanje istog sadržaja, u istovetnom ili izmenjenom obliku.

Edukativni i promotivni sadržaji treba da budu obrađeni tako da korisnici mogu da ih čitaju ili gledaju:

 • u obliku i računarskom formatu koji im najviše odgovara
 • na društvenim medijima i/ili na internet sajtovima RNIDS-a
 • u želјeno vreme
 • na želјenom uređaju
 • da mogu lako da ih dele

CILJEVI KOMUNIKACIJE

Uspostavljanje stalne komunikacije RNIDS-a sa najbitnijim eksternim javnostima i OR-ovima, redovnim i planskim plasiranjem edukativnog i promotivnog sadržaja, radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

 • Informisanje i edukacija korisnika Interneta u Srbiji o prednostima nacionalnih internet domena i zaštiti ličnog i poslovnog internet identiteta
 • Informisanje i edukacija registranata nacionalnih internet domena o svim bitnim aspektima dobre prakse njihovog korišćenja
 • Saradnja sa ovlašćenim registrima (OR) u njihovim promotivnim i edukativnim aktivnostima prema registrantima
 • Saradnja sa medijima kroz besplatno obezbeđivanje edukativnog sadržaja za njihove potrebe

Za dugoročne edukativne i promotivne potrebe RNIDS-a, treba osmisliti kreativne načine za ponovno objavljivanje istog sadržaja, u istovetnom ili izmenjenom obliku, sa sledećim ciljevima:

 • Ponovna upotreba sadržaja (Content reuse) – upotreba postojećih komponenti sadržaja na različite načine
 • Ponovno postovanje sadržaja (Reposting content) – objavlјivanje istog sadržaja na drugim internet lokacijama
 • Promena namene sadržaja (Repurposing content) – adaptacija sadržaja u novu formu
 • Retargetiranje sadržaja (Content retargeting) – kroz ponovljeno oglašavanje se na sajt dovode posetioci koji su već iskazali interesovanje za određeni sadržaj

KREATIVNO REŠENJE

Željene ciljeve komunikacije moguće je najefektnije ostvariti kroz koncept intelligent content i primenu principa omnichannel marketinga.

Osmišljen je Koncept kontinuirane kontent komunikacije (4K), sa obilјem korisnog edukativnog sadržaja za članove srpske internet zajednice, trajno dostupnog kao online resurs znanja o bitnim temama internet prisustva.

4K pruža pravi sadržaj, za prave korisnike, u pravo vreme, za pravu namenu, u pravom formatu.

RNIDS je, kroz 4K, među prvima u Srbiji primenio koncept intelligent content:

 • Sadržaj strukturalno razdvojen u logične celine
 • Višekratno upotrebljiv sadržaj
 • Sadržaj izmenjive forme
 • Sadržaj prilagodljiv za različitu publiku

„Edukativni sadržaji su primenom 4K obrađeni tako da korisnici mogu da ih čitaju ili gledaju u obliku i računarskom formatu koji im najviše odgovara, na društvenim medijima ili na internet sajtu RNIDS-a, u želјeno vreme i na želјenom uređaju, i da mogu lako da ih dele.“

Danko Jevtović, direktor RNIDS-a

NAČIN IZVOĐENJA

4K je prvenstveno zasnovan na šest tematskih infografika, koje pokrivaju najbitnije teme kojima se bavi RNIDS:

Zajedno sa letnjim vizualima i domenskim zapovestima, kreirano je ukupno 247 grafičkih elemenata za sve namene.

Od svake od šest infografika kreirano je 12 pojavnih oblika, za sve online i offline potrebe, na principima omnichannel marketinga:

1. Infografike (bitmapa) – za objavljivanje na sajtu

2. Infografike (vektor) – za preuzimanje sa sajta i štampanje

3. Tekstovi – za objavljivanje na sajtu ili kao advertorijal u časopisima

4. PowerPoint prezentacije – za prezentovanje na edukativnim i drugim događajima (u celini ili u delovima/slajdovima), za slanje e-poštom, za postavljanje na SlideShare i druge potrebe

5. Vizuali – kao cover slike i za šerovanje i oglašavanje na društvenim medijima (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube)

6. Ilustracije – uz tekstove na sajtu ili advertorijale

7. Baneri – za sajt RNIDS-a i internet oglašavanje

8. Oglasi – za stručne časopise i specijalne publikacije, kao 1/1 A4 strana ili 2 A4 strane

9. Rolapovi, 85×205 cm – za događaje

10. Plakati B2 – za promo potrebe RNIDS-a i ovlašćenih registara

11. Flajeri A5 obostrani – za delјenje na edukativnim i promotivnim događajima

12. Video – PPT sa muzikom, za korišćenje na događajima, emitovanje na TV kao „video pokrivalica“ tokom gostovanja i druge potrebe

+ 13. Audio – pojedini sadržaji imali su i audio verziju

TAKTIKE KOMUNIKACIJE

Ostvarena je integrisana komunikacija kroz sopstvene, plaćane i zaslužene medije.

Sopstveni mediji:

 • Edukativno-promotivni sajt domen.rs
  • Sadržaji za korisnike
  • Posebne strane za medije i OR-ove
 • Zvanični sajt rnids.rs
 • Strane RNIDS-a na društvenim medijima
  • facebook.com/rnids.rs
  • twitter.com/rnids
  • youtube.com/rnidsonline
  • slideshare.net/rmids
  • instagram.com/rnids
  • linkedin.com/company/rnids
 • Edukativni i ostali događaji RNIDS-a

Plaćeni mediji:

 • Internet oglašavanje (Facebook, Instagram, Twitter)
 • Oglasi i advertorijali u stručnim časopisima

Zasluženi mediji:

 • Angažman korisnika na društvenim medijima
 • Public relations
 • Preuzimanje i prenošenje sadržaja od strane medija i ovlašćenih registara

Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

PREUZIMANJE SADRŽAJA

Saradnja sa OR-ovima

Plasiranje promo materijala za 40 OR-ova i njihovo obaveštavanje. Svakih 14 dana postavljan je novi paket sadržaja za preuzimanje (ukupno 6), u najpogodnijem obliku za njihove promotivne i edukativne aktivnosti.

Saradnja sa medijima

Plasiranje edukativnih materijala za medije i njihovo obaveštavanje. Svakih 14 dana postavljan je novi paket sadržaja za preuzimanje (ukupno 6), u najpogodnijem obliku za njihove čitaoce, gledaoce i slušaoce.

AUTORI

Autor koncepta, kopirajter i kreativni direktor:
Lazar Bošković, AgitPROP

Art direktor:
Miodrag Veselinović, Metropolis