Email marketing na profi, zakonit i NEspam način

/ / Blogovanje, Novosti

Znate li kako se pristojno i legalno masovno šalju poruke e-pošte, tako da ne budu spam? Tačnije, masovne poruke preko bilo kog od kanala digitalne komunikacije?

Da li volite da vas zatrpavaju neželјenim reklamnim porukama poslatim e-poštom ili SMS-om, ili da to isto rade reklamnim telefonskim pozivima? Složićemo se da je spamovanje nevaspitano i neprofesionalno, a verovatno niste znali i da je NEZAKONITO!

Možda ste čuli da postoji famozni GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti) Evropske unije. Njime je jasno rečeno da kompanije moraju da imaju jasno izraženu prethodnu saglasnost primalaca poruka da žele da primaju reklamne poruke, za određene namene, kao i da primaoci mogu lako da otkažu tu istu saglasnost. Dakle, ukoliko se poruka e-pošte šalјe nekome ko se nikad nije prijavio na listu za slanje, ili ne sadrži mogućnost odjave, kao i ako se u poruci e-pošte reklamira nešto drugo u odnosu na ono na šta je primalac pristao – onda takvo kompanijsko ponašanje krši GDPR. Detaljno o ovome na https://gdpr.eu/email-encryption/

Međutim, malo je poznato da i naši, srpski zakoni, i to odavno, takođe zabranjuju nezatražene komercijalne poruke (spam). Takvih zakona ima čak pet, za različite oblasti u kojima se spamovanje obično dešava:

Detaljan pregled tih zakona imate u tekstovima od istog autora:

Sve se svodi na sledeće: NE šaljite reklamne poruke e-pošte onima koji se za to nisu prijavili! Ili su se odjavili.

Da li ste spameri?

Niko vam neće zameriti ako mu se, 1 na 1, obratite lično porukom e-pošte i ponudite nešto. Ali, ne pričamo ovde o tome, već o SPAMOVANJU. Šta je spam?

Spam su nezatražene masovne poruke, preko bilo kojeg od kanala digitalne komunikacije. O, da, zakon sve to naziva „neposredna elektronska komunikacija“, te je sasvim jasno je da pored SMS-a, ovo obuhvata i Viber i slične instant messaging servise. Neka poruka je spam ako je masovno poslata kao nezatražena poruka. Nebitan je njen sadržaj i to da li nekome, ipak, može da bude korisna. Spamovanje se tiče saglasnosti primaoca poruke i načina njenog slanja, a ne sadržaja te poruke.

Ipak, bitno je da nisu sve nezatražene poruke spam, kao što nisu ni sve masovne poruke spam. Zato nije spam poruka:

 • Nezatražena poruka, poslata kao pojedinačna poruka
 • Masovna poruka, poslata kao zatražena poruka

Da ne bi bilo zabune u praksi, evo i objašnjenja sva četiri termina:

 • Pojedinačna poruka – namenski upućena poruka samo jednom licu
 • Masovna poruka – ona koja je poslata kao deo velikog paketa poruka, sa suštinski istovetnim sadržajem
 • Zatražena poruka – ona za koju je primalac prethodno dao pristanak pošiljaocu da mu se pošalje
 • Nezatražena poruka – ona za koju primalac nije dao pošiljaocu prethodni jasan pristanak

A primalac poruke može, u svakom trenutku, da povuče svoj prvobitni pristanak za primanje poruka, dok pošiljalac mora da besplatno omogući tu opciju i ubuduće poštuje tu odluku primaoca i ne šalje mu više poruke.

Šta može da vam se desi ako ste spameri? Osim što ste time pokazali nevaspitanost i neprofesionalnost, rizikujete i da vas neko upućen prijavi Tržišnoj inspekciji (za kršenje Zakona o oglašavanju i Zakona o zaštiti potrošača) ili Inspekciji za elektronske komunikacije (za kršenje Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o elektronskoj trgovini). A prekršajne kazne su do 2.000.000 din.

Kako da ne budete spameri?

Najpre sami sebi odgovorite na sledeća pitanja:

 1. Da li želim da delujem profesionalno i vaspitano i svojim porukama e-pošte stvaram dobru sliku o kompaniji?
 2. Da li želim da se email adresa moje firme nađe na globalnim, svetskim crnim listama kao adresa sa koje stižu spam poruke?
 3. Da li želim da mi internet provajder, u skladu sa zakonom i pravilima korišćenja usluge, otkaže uslugu korišćenja njegovog email servera?
 4. Da li želim da email adresu moje firme primaoci spam poruka sami blokiraju na svojim serverima ili nalozima e-pošte i tako onemoguće prijem mojih budućih poruka?
 5. Da li želim da moju kompaniju prijave nadležnim inspekcijama, a da potom platim i prekršajnu kaznu?
 6. Da li želim da glas o mom spamovanju podele preko društvenih medija i među prijateljima?
 7. Da li želim da moj prodajni tim (i drugi zaposleni na prvoj liniji fronta prema klijentima) primaju brdo protestnih poruka i ogorčenih poziva od onih koji ne podnose spamovanje?
 8. Da li želim da kupujem nelegalne liste sa adresama e-pošte, ne znajući koja od njih je lična adresa i spada u skup podataka o ličnosti, koji ne smeju da se obrađuju tek tako?

Tačni odgovori su:

 1. Da, naravno!
 2. Ne, daleko bilo…
 3. Auuu, pa i to može da mi se desi… – NE!
 4. Aha, i to može da se desi… – NE!
 5. Jok, bre!
 6. E, samo bi mi to trebalo – NE!
 7. Ne, i ovako su sluđeni od posla.
 8. Ne. Znači, onaj klinac me prevario… Ništa mi nije rekao o ovome…

Ako imate makar jedan netačan odgovor, nastavite čitanje ovog teksta… A i ako ste sve tačno odgovorili, čitajte – neće da vam škodi.

Krećete u e-mail kampanju na Internetu, a ne želite da budete spamer?

Angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju da vam pomogne da vaše poruke e-pošte budu sadržajno, promotivno, tehnički i pravno optimalno kreirane.

Email marketing je i dalje super, ako ga koristite kako treba

Email marketing (Marketing e-poštom) je slanje promotivnih poruka e-pošte na adrese zainteresovanih korisnika i podrazumeva prethodni pristanak korisnika da na njegovu adresu e-pošte stižu poruke, jer je neposredno oglašavanje zakonski uslovlјeno postojanjem pristanka (tzv. zatražene poruke). To je bila definicija, a sad još dva bitna terminološka objašnjenja:

 • Email address (Adresa e-pošte) je jedinstvena adresa elektronskog poštanskog sandučeta, sastavlјena od korisničkog imena, znaka @ i naziva domena (npr. marketing@agitprop.rs).
 • Domain name (Naziv domena) je tekstualna oznaka koju registrant registruje za svoje potrebe, sastavni je deo veb-adrese (adrese veb-sajta) i adrese e-pošte, i na taj način određuje identitet organizacije ili pojedinca na Internetu.

Šta iz ovoga proizilazi? Email marketing bez adrese e-pošte na sopstvenom internet domenu je uzaludan posao. Sve one razne besplatne adrese e-pošte (provajderske, guglovske i ostale), svakog trenutka mogu da vam budu oduzete ili na drugi način onemogućene za upotrebu. Da ne pričamo o tome da ste sa takvom adresom jednostavno neozbiljni i neprofesionalni.

Email marketing je bitan element Strategije digitalnog marketinga, i bez obzira na brojne nove oblike digitalne komunikacije, ne gubi na svojoj vrednosti za direktno oglašavanje, čak ni nakon tridesetak godina od nastanka.

Po svoj prilici, e-pošta nikad neće da izgubi na svom značaju, bez obzira na brojne instant messaging servise, zbog sledećih razloga:

 • E-pošta je jedna od globalnih, opštih internet usluga, odavno uređenih tehničkim standardima, koja je svima dostupna
 • E-pošta je zakonski priznata kao zvanični kanal komunikacije, čak je adresa e-pošte i obavezan podatak prilikom registracije firmi u Srbiji
 • E-pošta je praktično besplatna (ne računajući beznačajne troškove pristupa Internetu), a potreban softver se podrazumevano nalazi na svakom računarskom uređaju
 • E-pošta ima određene praktične prednosti u odnosu na instant messaging servise (doduše i mane), pre svega za profesionalne oblike primene

Kako se pristojno i zakonito masovno šalju poruke e-pošte?

Da vaš marketing e-poštom ne bi bio spamovanje, uvek imajte u vidu sledeće:

1. Šaljite masovne poruke samo onima koji su se prijavili na listu slanja

Nije ni brzo, ni lako, da kreirate kvalitetnu listu (ili više njih) za masovno slanje poruka. Međutim, dugoročno gledano, poslovno je veoma isplativo da imate pažljivo odabranu listu vernih primalaca, zainteresovanih za ono što želite da im poručite.

Imena/nazive primalaca i njihove adrese e-pošte legalno možete da prikupljate na brojne načine:

 • Online formular za prijavljivanje na internet sajtu
 • Formulari za prijavljivanje na promo događajima
 • Aktivacije na društvenim medijima
 • Programi lojalnosti i slične pogodnosti (popusti, pokloni, besplatne usluge ili informacije…)
 • Pri prijavljivanju za korišćenje usluga ili pri kupovini proizvoda

Ali, svi ovi i slični načini za prikupljanje adresa e-pošte zalaze u domen primene GDPR-a. Da biste izbegli potencijalne probleme zbog toga što ste prikupljali i obrađivali tuđe podatke, najbolje je da angažujete savetnika.

2. Dajte mogućnost primaocima poruka da se odjave

Odjavljivanje sa liste slanja je opcija koja mora da postoji u masovnim poslatim porukama e-pošte, jer osim što je to pristojno i profesionalno, tako je i zakonski predviđeno.

Ako je neko dobrovoljno dao pristanak da prima promotivne poruke, mora da ima i mogućnost da od toga odustane u bilo kom trenutku. Nepoštovanje opoziva pristanka je i zakonski kažnjivo.

3. Poštujte ostale zakonske uslove za neposredno oglašavanje

Na početku ovog teksta je bilo nabrojano kojih pet domaćih zakona definišu konkretne zahteve koje promotivne poruke moraju da ispune da bi bile legalne.

Na primer, Zakon o oglašavanju zabranjuje oglašavanje određenih lica, roba, usluga i aktivnosti, kao i određene načine oglašavanja prema određenim licima. Zakon o zaštiti potrošača zabranjuje obmanjujuću poslovnu praksu i nasrtljivu poslovnu praksu. Zakon o elektronskoj trgovini traži da pružalac usluga obezbedi da svaki podatak iz komercijalne poruke zadovolji određene uslove. Zakon o elektronskim komunikacijama kaže da primaocu mora da se obezbedi mogućnost prigovora upotrebi svojih kontakt podataka za neposredno oglašavanje, na jednostavan način i bez naknade, a zabranjuje i prikrivanje identiteta pošiljaoca.

Sve to prevazilazi okvire jednog ovakvog teksta, te vam opet predlažemo da angažujete savetnika.

A kako da vaš marketing e-poštom ostvari željeni rezultat:

1. Poštujte tehničke preporuke za oblikovanje poruka e-pošte

Čak i da ste sve prethodne uslove potpuno poštovali, ne vredi ništa ako je poruka e-pošte uređena na način zbog koje je antispam softveri prepoznaju kao spam. Time rizikujete da poruka i ne stigne do primalaca.

2. Kreiranje kampanje za email marketinga prepustite profesionalcima

Koncept, sadržaj i dizajn promotivne poruke e-pošte – to je ono što primaoce poruka prevashodno zanima i na osnovu čega odlučuju da li će poruku uopšte da čitaju i da li će nakon toga da kliknu i dođu na vaš internet sajt.

Kada, kako, koliko… i sva ostala pitanja o email kampanji – pišite na emailmarketing@agitprop.rs.


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših komunikacijskih usluga!