Beograd – grad budućnosti

Profil grada 2007.
Klijent: Grad Beograd
2007.

VIŠE >

POSLOVI:

  • Koncept i tekst
  • Urednički i izdavački poslovi
  • Dizajn i priprema za štampu

Autor: Lazar Bošković
Dizajn: Miloš Arizović
Izdavač: Grad Beograd – Služba za informisanje, 2007.
ISBN 978-86-83359-04-2 + engleska verzija