DIDS 2015

Šesta godišnja konferencija o Internetu

Lokacija: Hotel „Metropol Palace“, Beograd
Klijent: RNIDS, Beograd
2015.

VIŠE >

POSLOVI:

 • Učešće u radu Organizacionog odbora
 • Pisanje saopštenja za medije
 • Pisanje tekstova oglasa
 • Pisanje i obrada tekstova za sajt DIDS-a
 • Pisanje i revizija tekstova za video najave
 • Pisanje ostalih potrebnih tekstova
 • Konsalting oko izrade sajta
 • Priprema elektronskih pozivnica
 • Pisanje scenarija događaja
 • Dizajn i priprema oglasa
 • Dizajn i priprema promotivnih materijala
 • Baneri za medijske sajtove

www.dids.rs

POGLEDAJTE NEWSLETTER O DIDS2015: