Internet sajt tos.rs

Klijent: Turistička organizacija Srbije, Beograd
2009-10.

VIŠE >

POSLOVI:

  • Koncept i tekst internet prezentacije
  • Internet konsalting

PRIZNANJA:

  • Priznanje UEPS 2010
  • Top 50 RS Web 2010