Kampanja „Potpuna komunikacija“

Kampanja „Potpuna komunikacija“

Klijent: "EUnet", Beograd
2004.

POSLOVI:

  • Projekat promotivne kampanje
  • Koncept i tekstovi oglasa

Koncept i tekst: Lazar Bošković
Dizajn: Dragan Lukić
Radio spot, 00:25
Klijent: "EUnet", Beograd
2004.

Scenarista i kreativni direktor: Lazar Bošković
Ton majstor: Igor Tešić
Glasovi: Branko Vukomanović i Zorana
Muzika: Mirko Vukomanović