Kampanja „Potpuna komunikacija“

Klijent: „EUnet“, Beograd
2004.

POSLOVI:

  • Projekat promotivne kampanje
  • Koncept i tekstovi oglasa

Koncept i tekst: Lazar Bošković
Dizajn: Dragan Lukić
Fotograf: Nebojša Babić