Katalog za WouuCRM

Klijent: „Koving“, Beograd
2018.

POSLOVI:

 • Koncept kataloga
 • Tekst kataloga

Format A4, obim 48 strana.

VIŠE >

 

SADRŽAJ KATALOGA:

CRM kao strateški prodajni alat za digitalno doba

 • Razlika između B2C i B2B CRM pristupa
 • Razlika između CRM-a i ERP-a
 • CRM rešenja i za male i srednje biznise

Digitalna transformacija savremenog poslovanja

 • Nove tehnologije za digitalni koncept poslovanja
 • CRM strategija – deo Digitalne strategije savremene kompanije
 • Promene u marketing i e-commerce svetu

Wouu CRM – rešenje za digitalno okruženje

 • Zašto vam je potreban Wouu CRM?
 • Bitne prednosti Woou CRM sistema za poslovanje
 • Pregled Wouu CRM modula po celinama

Trendovi integrisanog sveta CRM-a

 • Automatizacija kroz veštačku inteligenciju
 • Blockchain povećava bezbednost CRM podataka
 • GDPR i CRM
 • Integracija sa ERP-om
 • Integracija sa E-commerce rešenjima

Navike i očekivanja savremenih kupaca

 • Nove generacije kupaca
 • Customer Experience – značaj i uticaj na poslovanje
 • 3600 Customer View – pogled na kupca sa svih strana

Ogledni primer savremenog CRM rešenja

Prednosti Wouu CRM-a

 • Prednosti za vlasnike biznisa
 • Prednosti za sektor prodaje
 • Prednosti za sektor marketinga
 • Prednosti za korisnički servis
 • Prednosti za IT sektor
 • Prednosti za kupce

Funkcionalnosti Wouu CRM-a

 • Prodaja
 • Marketing
 • Servis
 • Saradnja
 • Integracije
 • Ostalo

Rečnik ključnih CRM pojmova

 • Tipovi CRM-a
 • Prodaja
 • Marketing
 • Sistemska rešenja
 • Ostalo

Reference

 • Wouu Inc
 • Klijenti
 • Kontakt