Katalog za WouuERP

Klijent: „Koving“, Beograd
2018.

POSLOVI:

 • Koncept kataloga
 • Tekst kataloga

Format A4, obim 44 strane.

VIŠE >


SADRŽAJ KATALOGA:

ERP kao strateško rešenje za digitalno poslovanje

 • Razlika između ERP-a i CRM-a
 • ERP rešenja i za male i srednje biznise

Izazovi savremenog poslovanja

 • Digitalna transformacija svih oblika poslovanja
 • Uticaj Interneta stvari na ERP rešenja
 • Nove tehnologije, novi koncepti, nova rešenja

Wouu ERP – poslovni alat za digitalno doba

 • Zašto Wouu ERP?
 • Sažeti pregled Wouu ERP modula
 • ERP korisnici

Integracija svih poslovnih procesa

 • ERP trendovi
 • Integracija sa CRM-om
 • Integracija sa E-commerce rešenjima

Potrebe savremenog biznisa

 • Globalizacija proizvodnje i izazovi za ERP
 • Globalizacija prodaje je lakša uz ERP
 • Globalizacija kadrova zahteva ERP

Ogledni primer savremenog ERP rešenja

Prednosti Wouu ERP-a

 • Prednosti za vlasnike biznisa
 • Prednosti za sektor proizvodnje
 • Prednosti za sektor prodaje
 • Prednosti za sektor finansija
 • Prednosti za administratore sistema

Funkcionalnosti Wouu ERP-a

 • Finansije
 • Nabavka
 • Proizvodnja
 • Prodaja
 • Magacin
 • Transport
 • Servis
 • Kadrovi
 • Sredstva

Mali rečnik pojmova

Reference

 • Wouu Inc
 • Klijenti
 • Kontakt