Knjiga grafičkih standarda Lasta

Klijent: „Lasta“, Beograd
1997.

Dizajn: Zoran Blažina
Kreativni direktor: Lazar Bošković