Knjiga grafičkih standarda Lasta

Knjiga grafičkih standarda Lasta

Klijent: "Lasta", Beograd
1997.

Dizajn: Zoran Blažina
Kreativni direktor: Lazar Bošković