Kompanijski i korisnički sajtovi

Klijent: „EUnet“, Beograd
2004.

POSLOVI:

  • Koncept i tekst sajtova
  • Nadzor nad izradom sajtova
  • Ažuriranje sajtova