Komunalni vodič Grada Beograda 2009.

Klijent: Grad Beograd
2009.

VIŠE >

POSLOVI:

  • Koncept i tekst
  • Urednički i izdavački poslovi
  • Dizajn i priprema za štampu

Autor teksta i dizajn: Lazar Bošković
Izdavač: Grad Beograd – Služba za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, 2009.
ISBN 978-86-86159-06-9
– drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje –