Mini Knjiga grafičkih standarda – Unicom

Mini Knjiga grafičkih standarda
Klijent: Unicom, Beograd
2020.

VIŠE >

 1. Znak i 3 logotipa (redizajn i standardizacija postojećih)
 • Boja, crno-belo, negativ, linijski
 • Konstrukcija, smanjenja, dozvoljeni odnosi, zaštitna zona
 • Standardi boja, dozvoljene boje podloge
 • Tipografija
 • Nedozvoljeni načini upotrebe
 1. Poslovna komunikacija
 • Memorandumi
 • Računi
 • Vizit karte
 • Koverte (ameriken, C4 i C5)
 • Elementi za internet upotrebu (potpis e-pošte i slično)
 1. Elektronski standardi
 • Fajlovi za reprodukciju znaka i logotipa (vektori i bitmape)
 • Word šablon za memorandume i račune
 • PowerPoint šablon