Pola veka putovanja

Zidni kalendar sa 12 mapa autobuskih linija
Klijent: „Lasta“, Beograd
1997.

Koncept i mape: Lazar Bošković
Dizajn: Zoran Blažina