Potpuna komunikacija

Radio spot, 00:25
Klijent: „EUnet“, Beograd
2004.

Scenarista i kreativni direktor: Lazar Bošković
Ton majstor: Igor Tešić
Glasovi: Branko Vukomanović i Zorana Minčić
Muzika: Mirko Vukomanović