Registruj čim pomisliš

Radio spot, 00:20
Klijent: RNIDS, Beograd
2013.

VIŠE >

Scenarista i kreativni direktor: Lazar Bošković
Ton majstor: Aleksandar Popović
Glasovi: Uroš Bogdanović i Irena Horn