Spamovanje ludom radovanje

Infografika
Klijent: RNIDS, Beograd
2016.

VIŠE >

POSLOVI:

  • Koncept infografika
  • Tekst infografika
  • Izrada ilustracija
  • Dizajn infografika
  • Priprema za sve oblike primene (za objavu na netu – PNG, vektorski za štampanje – PDF, tekst – HMTL,  vizuali uz tekst i za društvene mreže – JPG, prezentacija – PPT, video – MP4, roll-up, plakat B2, flajer A5)

Koncept i tekstovi: Lazar Bošković
Dizajn: Miša Veselinović