Šta sve možeš sa svojim domenom…

Šta sve možeš sa svojim domenom…

Edukativno-promotivna kampanja
Klijent: RNIDS, Beograd
2014.

POSLOVI:

  • Poslovi kreativnog direktora
  • Koncept i tekst infografika
  • Tekstovi novinskih oglasa
  • Pisanje advertorijala
  • Pisanje vesti
  • Prilagođavanje tekstova za promotivna sredstva
  • Tekstovi kontekstualnih oglasa za internet oglašavanje

Koncept i tekstovi: Lazar Bošković
Dizajn: Miša Veselinović
Ilustracije: Marko Živanović

www.domen.rs

POGLEDAJTE VIDEO PREZENTACIJU KAMPANJE: