Poslovni podaci

Naziv i osnivač

pun naziv: AgitPROP – marketing agencija, Lazar Bošković, preduzetnik

skraćeni naziv: AgitPROP

osnivač, vlasnik i direktor: Lazar Bošković

opština: Zvezdara

registar: Agencija za privredne registre, BP 101/06

datum osnivanja: 03. 08. 1995. (u trenutnoj poslovnoj formi, a početak poslovanja je 1993)


Pravni podaci

matični broj: 53182968

PIB: 100205696

šifra delatnosti: 7311 – delatnost reklamnih agencija

račun 1: 265-1630310004751-24, Raiffeisen banka

račun 2: 325-9500600035972-95, Vojvođanska banka

PDV: agencija je u sistemu PDV-a


Kontakt podaci

adresa sedišta: Dušana Radovića 13a/3, Beograd

adresa za poštu (prostorije van sedišta):
Miloja Zakića 2/15, 11030 Beograd, Serbia, PAK 173861

mobil: 063-236-793

web: agitprop.rs

e-mail: info[at]agitprop[dot]rs


Preuzmite dokumenta