3 zablude o bitnim digitalnim pojmovima: Web, SM i Browser

/ / Blogovanje

Mnogi korisnici interneta pogrešno poistovećuju pojmove koji su veoma različiti po svom obimu i značenju u savremenom digitalnom svetu.

Saznajte zašto nisu isto internet i web, šta razlikuje društvene mreže i društvene medije, kao i kako pravilno treba da se prevodi pojam „browser“.

Zašto internet nije samo web?

Krenimo od onoga što svi znaju: internet pored weba obuhvata i e-mail… i mnoštvo drugih stvari (pomenimo samo IPTV, koji većina nas gleda, i VoIP, preko koga mnogi telefoniraju). Web je uži pojam od interneta, ali je njegov najpopularniji deo.

Internet, poznat i pod nazivima Net i Globalna mreža, je globalni komunikacioni mrežni sistem koji koristi paket protokola TCP/IP za prenos podataka između povezanih računarskih mreža i uređaja. Reč „internet“ je složenica nastala od engleskog „inter-networking“ (međusobno umrežavanje), jer upravo to i znači – povezuje u jedinstvenu celinu mreže različitih namena: privatne, javne, poslovne, akademske, vladine i nevladine. Internet je izvorno nastao 1969. kao projekat Ministarstva odbrane SAD, nazvan Advanced Research Project Agency Network (ARPANET), sa idejom stvaranja paralelnog komunikacionog sistema koji bi funkcionisao i u slučaju nuklearnog udara na dotadašnje telekomunikacione mreže. U današnjem obliku internet postoji od 1995. godine, a u Srbiju je zvanično stigao 1996. godine, što možete da pogledate i u dokumentarnoj TV emisiji o 20 godina interneta u Srbiji, čiji je scenarista upravo autor ovog teksta.

Web (Veb), čiji je puni naziv WWW – World Wide Web (Širom sveta razapeta mreža), je jedan od načina pristupanja informacijama koje su na Internet postavlјene na nekom veb-serveru. Iz korisničkog ugla, web je mreža veb-strana, podataka, datoteka ili internet servisa kojima može da se pristupi kroz veb-pregledač, najčešće putem HTTP-a. Tim Berners-Lee, britanski naučnik u CERN-u, je u decembru 1990. definisao osnovne koncepte za WWW, HTML, HTTP i URL, i napisao je prvi veb-pregledač i uređivač veb-strana, kao i softver za veb-server. Tako je info.cern.ch postala veb-adresa prvog svetskog veb-servera, na kojoj i danas može da se vidi istorijska prva napravlјena veb-strana. Od 1991. njegova vizija univerzalne povezanosti postala je World Wide Web kakav danas poznajemo. Pogledajte reference autora ovog teksta u oblasti internet projekata, od 1997. do danas.

Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe da osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

Zašto društvene mreže nisu isto što i društveni mediji?

Istorija čovečanstva nam govori da društvene mreže postoje od kada postoji i ljudsko društvo. Društveni mediji pak postoje tek poslednjih dvadesetak godina… Na nekom od društvenih medija ste verovatno i došli do linka za ovaj tekst, a zahvaljujući tome što je autor deo vaše društvene mreže kontakata u onlajn svetu.

Društveni mediji su samo jedan od načina uspostavljanja društvenih mreža. Za razliku od njih, društveni mediji postoje samo u digitalnom svetu. Međutim, mnogi u Srbiji mešaju ta dva pojma, smatrajući da je to jedno te isto. Za to je kriva i skraćenica DM, koja je na srpskom ista za oba pojma, ali na engleskom je situacija mnogo jasnija.

Social network (Društvena mreža), u onlajn prostoru, odnosi se na mrežu pojedinaca povezanih raznim oblicima međulјudskih odnosa i interakcija i obuhvata različite tipove povezanosti: porodica, rodbina, prijatelјi, komšije, poznanici, kolege, saradnici… To se danas najčešće odvija preko društvenih medija, međutim, onlajn društvene mreže se stvaraju i na drugim vrstama onlajn zajednica, kao što su servisi za četovanje, forumi, blog platforme i različite vrste privatnih i javnih kompanijskih onlajn zajednica. Ukratko, društvene mreže su odnosi između ljudi, a društveni mediji samo jedna od digitalnih platformi za njihovo uspostavljanje.

Social media (Društveni mediji) su vrsta javnih onlajn zajednica koje korisnicima omogućavaju međusobnu internet komunikaciju putem stvaranja, objavlјivanja i razmenjivanja veb-sadržaja. To su namenske veb-lokacije ili aplikacije za uspostavlјanje onlajn društvenih mreža između korisnika, kroz simetrične i asimetrične odnose. Drugi nazivi za društvene medije su Social networking service (Servis za društveno umrežavanje) i Social networking site (Sajt za društveno umrežavanje). Popularni društveni mediji su Facebook, Instragram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, TikTok… i svaki od njih ima svoje specifičnosti po vrsti i uzrastu korisnika kojima je namenjen, načinu njihovog angažovanja i vrsti veb-sadržaja koji je pretežno zastuplјen.

Zašto za „browser“ nije dobar prevod „pretraživač“?

Rečnik „Merriam-Webster“ kao definiciju imenice „browser“ (brauzer) navodi sledeće:

  1. onaj koji pase ili brsti (misli se na životinje koje pasu travu ili brste rastinje)
  2. računarski program koji se koristi za pristup informacijama na mreži (kakva je WWW)

Za definiciju imenice „browse“ (brauz) kaže sledeće:

  1. nežni izdanci, grančice i lišće drveća i grmlјa koje životinje koriste za hranu
  2. radnja ili situacija pregledanja

Iz ove dve definicije, može da se zaključi da se „brauzovanje“ (kako bi to zvučalo na „serbišu“) odnosi na nekakvo „pregledanje“, „razgledanje“, „prebiranje“ (po listovima knjige – za ljude, ili drveća – za životinje), a ne na bilo kakvo „pretraživanje“.

Svi koji koriste Internet znaju da je Google PRETRAŽIVAČ (Search engine), ali 95% njih zbunjuje činjenica da taj isti Google posmatraju kroz svoj PREGLEDAČ (Browser). Google je pretraživačka mašinerija na tamo nekim udaljenim veb-serverima, a pregledač se nalazi instaliran na uređajima kosrisnika. Zabuna korisnika nastaje zato što im je kao početni ekran pregledača postavljena početna strana nekog pretraživača.

Web browser (Veb-pregledač) je aplikacija za pregled veb-sadržaja učitavanjem veb-strana na uređaj korisnika. To je klijentski program za pronalaženje, preuzimanje i prikazivanje informacija sa veb-lokacija na uređaj korisnika. Najpoznatiji veb-pregledači su: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Apple Safari. Drugi nazivi za veb-pregledač su veb-čitač, kao i Internet browser (pregledač Interneta).

Search engine (Veb-pretraživač), u bukvalnom prevodu „mašina za pretraživanje“, poznat i kao pretraživač Interneta, je veb-lokacija specijalizovana za pronalaženje veb-sadržaja. To je koordinisani skup od tri programa:

  • Web spider (Veb-pauk) – program za pronalaženje i praćenje hiperveza između veb-lokacija
  • Program za indeksiranje pronađenih podataka u bazi veb-pretraživača
  • Program koji prima zahteve za pretragu od korisnika, upoređuje ih sa unosima u bazi veb-pretraživača i prikazuje rezultate pretrage

Globalni veb-pretraživači su Google, Bing, Yahoo i DuckDuckGo, a lokalno su popularniji Baidu (Kina) i Yandex (Rusija). Postoje i veb-pretraživači specijalizovani samo za određene vrste sadržaja (fotografije, video, sadržaj sa društvenih medija…). Veb-pretraživači funkcionišu na principu traženja klјučnih reči koje su upisane u tekstu neke veb-lokacije, a mogu da pretražuju i na osnovu zadate digitalne slike, tražeći istovetnu ili sličnu sliku.

1000 pojmova za savremeni umreženi život

Definicije šest gore pomenutih pojmova preuzete su iz knjige „Rečnik interneta i digitalne komunikacije (englesko-srpski)“, čiji je autor Lazar Bošković. Rečnik je besplatan za peuzimanje.


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših komunikacijskih usluga!