Da li vam je sadržaj web-sajta u formi?

/ / Blog

Svaki web-sajt na svetu ima tri ista elementa: sadržaj, dizajn i tehnologiju koja ga pokreće. Najbitniji sastojak web-sajta je svakako sadržaj, jer od njega zavise i zahtevi za ostala dva elementa.

Pre nego što se upustite u avanturu kreiranja sadržaja za web-sajt, morate da razrešite neka konceptualna pitanja, veoma bitna i za sadržaj i za dizajn i za programiranje web-sajta. Najpre definišite koja je namena web-sajta i kojoj se ciljnoj grupi posetilaca obraća. Da li je to prodajni, informativni, edukativni ili promotivni web-sajt i kako izgleda njegov „idealni posetilac“ – starost, navike, potrebe, obrazovanje, interesovanja… Odlučite i šta (ne) želite da se pojavi na web-sajtu, jer nije uvek pametno da se sve javno objavljuje. Razmislite i kako da se sav željeni sadržaj rasporedi na sajtu, to jest kako će da izgleda struktura sajta, podeljena po odeljcima sajta, veb-stranama i nivoima navigacije. A možda je najbolje da vam odgovore na sva ova pitanja da internet konsultant, kroz izradu Strategije internet prisustva.

Osmislite i na šta bi posetioci trebalo „da kliknu da bi bilo vajde“ ili, lepše rečeno, definišite CTA (Call to action) i koju akciju on inicira. Sagledajte i kako sve to treba da izgleda i funkcioniše, to jest nabrojte sve potrebne funkcionalnosti web-sajta, kao zahtev za dizajnere i programere. I veoma bitan detalj – kako će da glasi internet adresa vašeg web-sajta, da li vam treba jedan ili više internet domena i da li su to nacionalni domeni (kao što je .RS) ili generički (tzv. međunarodni domeni) ili i jedni i drugi.

Faze pripreme sadržaja za web-sajtove

Priprema tekstova za web-sajt se odvija u tri faze: pre pisanja, tokom rada na tekstu i kroz finalnu obradu teksta. Pre nego što se krene u pisanje tekstova, potrebno je da se obavi istraživanje ciljnih grupa, konkurencije i internet trendova. Ključne reči su ono pomoću čega će posetioci preko internet pretraživača da dolaze na web-sajt, a SEO optimizacija počinje SEO istraživanjem ključnih reči, gde je, osim vlastitog znanja i dosetljivosti, najbolji izvor konkurencija na Internetu.

Tokom rada na tekstu web-sajta, najbitnija veština je SEO copywriting, o kojoj će kasnije biti više reči. Autor teksta web-sajta treba da prikupi i obradi sve postojeće tekstove, uz njihovu obaveznu redakturu i prilagođavanje za objavljivanje na Internetu, jer forma, dužina i stil tekstova na sajtu nisu isti kao u fizičkom svetu. Narvno, uvek se ispostavi da postoji i potreba za potpuno novim tekstovima, koji nedostaju da bi sadržaj sajta bio potpun.

Finalna obrada teksta web-sajta podrazumeva i SEO analizu i reviziju tekstova, pri čemu treba voditi računa o tome da se tekstovi ipak pišu za ljude, a ne za SEO mašineriju. Redaktura, lektura i korektura celokupnog teksta je jedini pravi, profesionalni pristup, jer je nepismenost na Internetu nedopustiva za ozbiljne kompanije i organizacije, kao i pojedince koji brinu o svom identitetu. Kada se usvoji finalni tekst web-sajta na srpskom jeziku, tek onda treba da usledi prevod na druge jezike, jer su parcijalne višejezičke dorade i ispravke prilično nezgodne i stvaraju mogućnost za greške i propuste. A uobičajen propust pri prevođenju sajtova je ostavljanje neprevedenih sistemskih poruka koje CMS sajta prikazuje u radu.

Internet sadržaj nisu samo tekstovi

Osnovni tekstovi na web-sajtu mogu da se podele na one „dugotrajne“ i „stalno sveže“ tekstove, kao i tekstualne fajlove i mnoštvo pomoćnih kratkih tekstova. Dugotrajni tekstovi su oni koji se retko menjaju, kao što su informacije na osnovnim veb-stranama sajta, a za razliku od stalno svežih tekstova u odeljku sa vestima, blog postovima, tesktovima o trenutnim akcijama… Tekstualni fajlovi su razne vrste dokumenata, u Word ili PDF obliku. Pomoćni tekstovi su oni manje vidljivi ili nevidljivi tehnički tekstovi koji obuhvataju razne vrste tagovanja i „tehnikalije“ kao što su delovi navigacije, sistemske poruke i drugo. I sve ovo daje sliku o profesionalnosti kreatora sajta.

Tekstovi nikad nisu bili i jedini sadržaji web-sajtova i svakog dana se pojavljuju novi oblici sadržaja za privlačenje posetilaca. Sve je davno počelo sa iIlustracijama na sajtu, u obliku fotografija, grafikona, tabela, mapa… Od tada, ostali sadržaji na web-sajtovima su doživeli nekoliko generacija razvoja. Najpre se desila multimedija, kroz audio i video zapise, animacije i prezentacije. Potom je došlo doba posebno oblikovanih sadržaja samo za Internet, kao što su infografici i e-publikacije. Sledeća faza razvoja bili su personalizovani sadržaji, generisani po želji korisnika ili na osnovu podataka prikupljenih o nijma. Trenutno smo u eri interaktivnih sadržaja, sa brojnim veb-aplikacijama u vidu testova, takmičenja, igrica…

Veštine potrebne za kreiranje internet sadržaja

Kao i u svakom poslu, i tajne zanata uspešnog kreiranja internet sadržaja se ne uče preko noći. Ključna veština je svakako SEO copywriting, kao primenjena spisateljska disciplina kojom se kreiraju osnovni tekstovi na web-sajtu, što obuhvata ključne reči u tekstu, naslovima, podnaslovima, linkovanim delovima… Međutim, tu su i „nevidljivi“ tekstovi, u vidu meta tagova bitnih za SEO i tagovanje fotografija, audio, video i ostalog sadržaja. Pravi SEO copywriter nikada ne zaboravlja i na mnogo malih „tehničkih“ tekstova, kao što su oni u navigaciji na web-sajtu, URL-ovi veb-strana ili nazivi fajlova.

Za kreiranje kvalitetnih internet sadržaja je neophodna kreativnost, originalnost, analitički duh, zdrava logika i, ono što je posebno važno – preciznost, jer Internet prosto ne trpi rasplinutost. Naravno, složen sistem u stalnom razvoju, kakav je Internet, zahteva i posebnu posvećenost, kroz uporan rad, želju za učenjem novih stvari, široko lično obrazovanje, ali i upućenost u temu za koju se kreira sadržaj i prilično razumevanje Interneta kao sveopšteg medija.

Kreator internet sadržaja uvek treba da vodi računa o tome da treba da privuče pažnju posetilaca web-sajta, tako što će da kreira dobre naslove, a već u uvodnom pasusu da nagovesti zaključak koji sledi na kraju. Zbog preglednosti sadražaja na web-sajtu, veoma je bitno tzv. tačkasto pisanje, kroz pregledne liste i nabrajanja, odvajanja podnaslovima i međunaslovima. Podsticanje posetilaca na akciju, preko CTA „dugmića“ i odvođenje posetilaca na tzv. landing strane je presudno za uspeh web-sajta, bez obzira na njegovu namenu. Ekonomija jezika pri pisanju za Internet podrazumeva izbegavanje viška reči jer danas niko nema višak vremena, što u praksi znači ne pišite predugačke tekstove, ali ni prekratke jer vaši tekstovi ne smeju ostati nedorečeni. I ne zaboravite – obavezno je poštovanje SEO preporuka za broj karaktera u naslovima, opisima, linkovima…