Kreativno pisanje promotivnog i veb-sadržaja

/ / Blogovanje, Novosti

Stara „srpska“ reč KONTENT na engleskom ne znači samo SADRŽAJ, u smislu naslova ovog teksta. Tako je i na srpskom jeziku – čak se tri srodna značenja te jedne reči poklapaju u oba jezika. Ne, to nisu homonimi, objasnićemo kasnije zašto…

Kada se u marketinškoj i PR komunikaciji pomene reč „content“, pomisli se na „content marketing“ i „web content“, to jest na marketing sadržajem i sadržaj dostupan na Internetu. Content marketing je strateški marketinški pristup fokusiran na kreiranje i distribuciju korisnog i relevantnog sadržaja, namenjenog da privuče i zadrži jasno definisanu publiku. Web content su tekstovi, slike (fotografije, crteži…), audio i video zapisi… sve ono zbog čega posetioci dolaze na internet sajtove i društvene medije.

Savremeni omnichannel marketing poznaje na desetine online kanala komunikacije, a kroz njih može da se plasira beskonačni broj oblika sadržaja. Najčešći oblici sadržaja, nastali kao rezultat kreativnog pisanja, na Internetu su:

 • Web-strane (osnovni tekstovi sajtova, vesti, blog postovi…)
 • Tekstualni fajlovi (dokumenti: PDF, DOC…)
 • Ilustracije (fotografije, grafikoni, tabele, mape…)
 • Multimedija (audio, video, animacije, prezentacije…)
 • Posebno oblikovani sadržaji (infografike, e-publikacije…)
 • Interaktivni sadržaji (aplikacije: testovi, takmičenja, igrice…)

Slični oblici sadržaja postoje, naravno, i u offline svetu.

CONTENT/SADRŽAJ – kao imenica, pridev ili glagol?

Homonimi su reči koje imaju isti pisani oblik, a različito značenje, bez ikakve suštinske veze između tih značenja. Njih treba razlikovati od polisemije, jer polisemične reči, kao što je SADRŽAJ, imaju više značenja koja su međusobno povezana nekim osnovnim smislom.

Ako pogledamo online rečnik na adresi Merriam-Webster.com/dictionary/content, shvatićemo da imenice „content“ i „sadržaj“, i na engleskom i na srpskom, pored onog osnovnog, imaju i više drugih značenja, od kojih se neka logički poklapaju u oba jezika:

 • Sadržaj kao osnovni sastojak nečega – ima isti smisao u oba jezika, a naročito se lepo očituje ako pomislimo na bitnu činjenicu: sadržaj je osnovni sastojak internet sajta. Zbog njega posetioci dolaze na sajt, vraćaju mu se i preporučuju ga prijateljima, ali sadržaj sajta je ono što internet pretraživači pronalaze, indeksiraju i pokazuju u rezultatima pretrage.
 • Sadržaj kao suština ili značenje nečega – i ovde se engleski i srpski smisao ove reči poklapaju. Ako to opet prevedemo u domen internet sadržaja, njegova bitna osobina je da bude od suštinskog značaja za posetioce, da bude primeren njihovim potrebama.
 • Sadržaj kao spisak sadržine nečega – još jedno poklapanje u oba jezika. U kontekstu internet sajtova, to se odnosi na njihovu struktuiranost (mapa sajta liči na sadržaj knjige), a što podrazumeva logičan raspored sadržaja na sajtu, tako da uz dobru navigaciju, sa što manje klikova, posetioci stignu tamo gde žele.

U engleskom jeziku, „content“ znači još ponešto što je bitno i za content marketing i za web content:

 • Pridev „content“ znači „zadovoljan“ – jasno je da oni kojima je neki internet sadržaj namenjen treba da budu zadovoljni sadržajem sadržaja ;)
 • Glagol „content“ znači „zadovoljiti“ – e, to je ono što pruža AgitPROP kroz svoje sadržajne komunikacijske projekte za klijente.

Mada, u srpskom bi za oba ta značenja moglo da se kaže „ispunjen dobrim sadržajem“, jer tome služi kreativno pisanje.

Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

Pisanje kreativnog sadržaja za online i offline promo potrebe

U nekim stručnim, pa i naučnim krugovima vodi se rasprava da li veštačka inteligencija, računari a ne ljudi, mogu da proizvedu SMISLENI ORIGINALNI sadržaj? Moguće su četiri vrste pisanog sadržaja: smisleni neoriginalni, besmisleni originalni, smisleni originalni ili besmisleni neoriginalni sadržaj. O tome čitajte u posebnom tekstu „Pisana reč: šta mogu ljudi, a šta roboti?“, a za potrebe ovog teksta složićemo se da samo čovek može da proizvede SMISLENI ORIGINALNI sadržaj. Baš svaki čovek?! Pa, ne… Ne može svako da se bavi kreativnim pisanjem!

Za profesionalnog kreatora sadržaja klјučne su dve veštine: TALENAT i POSVEĆENOST. A ako se taj neko bavi i web sadržajem, mora da ima i znanja vezana za SEO copywriting. Talenat kreatora sadržaja uključuje sledeće lične osobine: kreativnost, originalnost, analitički duh, zdravu logiku  i preciznost. Međutim, talenat malo vredi bez posvećenosti, koja traži: uporan rad, želјu za učenjem novih stvari, široko obrazovanje, upućenost u temu i razumevanje medija za koji kreira sadržaj.

Sedam osobina dobrog internet sadržaja

Tih sedam osobina možete da pročitate u nastavku ili da odgledate kao deo snimka sa predavanja Lazara Boškovića, kreativnog direktora agencije AgitPROP (gledajte do 20:30).

1. Primerenost
Relevantan i prilagođen sadržaj za želјene čitaoce, slušaoce, gledaoce i posetioce

2. Optimizovanost
SEO (Search Engine Optimization) – za pretraživačku mašineriju, ali i za lјude!

3. Delјivost
SMO (Social Media Optimization) – da sadržaj „curi na sve strane“!

4. Struktuiranost
Logičan raspored: navigacija, odelјci sajta, web strane, delovi strane, posebne funkcije…

5. Pismenost
„Pravopis srpskoga jezika“  + „Rečnik jezičkih nedoumica“ – sastavni deo računara

6. Aktuelnost
Redovno ažuriranje, izmene, dopune, osveženja, prilagođavanja… Vesti i blog postovi…

7. Formatizovanost
Naslovi, podnaslovi, paragrafi, bold, italik, linkovi, boja…


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!